MSB identifierar fem nya områden med betydande risk för översvämning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

MSB identifierar fem nya områden med betydande risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har publicerat sin översyn av områden med betydande risk för översvämning. Totalt innehåller den 26 områden varav fem är nytillkomna sedan den senaste översynen år 2018. De nya områdena är Gävle, Sundsvall, Eskilstuna, Västerås och Varberg. Samtidigt försvinner fyra områden från listan.

Vart sjätte år genomför MSB en identifiering av områden med betydande översvämningsrisk. Detta som en del av Sveriges arbete med att genomföra EU:s översvämningsdirektiv. Den översyn som nu släppts innehåller 26 områden, en ökning med ett område sedan senaste genomförande. Arbetet fokuserar på områden längs Sveriges större vattendrag och sjöar samt kust. Nytt i översynen är att MSB även identifierat områden där det finns en betydande risk för översvämningar vid skyfall.

Läs mer om översynen samt se den fullständiga listan hos MSB.