Möte med klimatministerns statssekreterare om nytt avloppsdirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Möte med klimatministerns statssekreterare om nytt avloppsdirektiv

Fredagen den 8 september träffade Svenskt Vatten klimatminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén. Under mötet framfördes VA-branschens prioriterade frågor i förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv. Tiden börjar bli knapp för att få in nödvändiga formuleringar i direktivet. Enligt uppgifter till Svenskt Vatten kommer förhandlingarna i ministerrådet att avslutas under september och oktober.

Förhandlingarna om avloppsdirektivet börjar lida mot sitt slut. Fortfarande anser Svenskt Vatten att det finns angelägna förändringar att göra. Det är framför allt fyra stora frågor som fortsatt är viktiga att bevaka utvecklingen i EU-parlamentet och i ministerrådet. Det handlar om undantag från Weserdomen, krav på kväverening som fungerar med ett kallt klimat, stärkt producentansvar för läkemedelstillverkare samt ett tätortsbegrepp anpassat efter glesbefolkade samhällen.  

- Vid mötet fick vi uppfattningen att regeringen nu lämnat sin roll som ordförande i EU och att man nu med full kraft kan driva svenska ståndpunkter, säger Anders Finnson som håller ihop Svenskt Vattens arbete med avloppsdirektivet i Bryssel.  

Enligt uppgifter som vi inhämtat planerar det spanska ordförandeskapet att sy ihop förhandlingarna om ett reviderat avloppsdirektiv i ministerrådet redan under september och oktober. Det betyder att fönstret att driva svenska ståndpunkter krymper snabbt.  

- Det vi fortfarande är särskilt bekymrade över är avsaknaden av ett undantag från Weserdomen som redan idag leder till problem i till exempel Uppsala, säger Pyry Niemi, public affairs manager på Svenskt Vatten. Här är det av nationellt intresse att en konstruktiv lösning kommer på plats så att länder som har fosforrening i världsklass inte straffas och att deras tätorter kan fortsatt växa.  

Svenskt Vatten uppfattar att den politiska ledningen vid Klimat- och näringslivsdepartementet och dess tjänstemän förstår vad som konkret står på spel för den svenska VA-branschen. Branschen riskerar miljarder utan miljönytta om vissa formuleringar inte kommer med. 

Med vid mötet från Svenskt Vattens sida var förutom Anders Finnson och Pyry Niemi även Henrik Wingfors, enhetschef Vattentjänstenheten. 

Om du vill veta mer om hur vi arbetar med förhandlingarna kring avloppsdirektivet, kontakta Anders Finnson.