Material i dricksvattenanläggningar, så gör våra grannländer - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Material i dricksvattenanläggningar, så gör våra grannländer

Under en seminariedag i Linköping den 18 april kommer implementeringen av dricksvattendirektivet diskuteras. Bland annat presenterar våra grannländer Danmark och Norge sitt arbete med både direktivet och material i dricksvattenanläggningar.

På seminariedagen i Linköping 18 april kommer representanter från våra systerorganisationer Danva och Norsk Vann att presentera hur man jobbar med material i dricksvattenanläggningar i Danmark respektive Norge. Vi kommer också få höra hur det går med implementering av dricksvattendirektivet i våra grannländer. Danva kommer att hålla sin presentation på engelska. Dessutom kommer vi få höra om en norsk betongspecifikation som har tagits fram för att användas i en råvattentunnel.

Det är möjligt att delta på seminariet antingen på plats i Linköping eller online. Anmälan är öppen till den 10 april.