Lansering av konceptet Vattenskola för kommunpolitiker - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Lansering av konceptet Vattenskola för kommunpolitiker

Enligt Svenskt Vattens Investeringsrapport behöver 560 miljarder kronor investeras i Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp. För att komma dit behöver VA-taxorna höjas med i snitt 20 - 30%. I syfte att utbilda och diskutera våra viktiga vattenfrågor med lokala politiker arrangerade Svenskt Vatten den 9 juni en digital träff för konceptet Vattenskola för kommunpolitiker. Public affairs manager Pyry Niemi var värd för mötet och presenterade vikten av att diskutera vattenfrågorna och föra upp dem på agendan för kommunfullmäktige.

– Det är angeläget att vi i branschen samlas i ett gemensamt budskap kring de investeringsbehov som finns. Målsättningen med det här konceptet är att utbilda lokala politiker runtom i landet och lyfta vikten av att investera i en hållbar VA-infrastruktur, säger Pyry om konceptet.

Investeringar i resilient och hållbar VA-infrastruktur är en förutsättning för att säkra leveransen av dricksvatten- och avloppstjänster Sverige. Nuvarande lagstiftning gör att initiativen måste komma från kommunerna och Svenskt Vatten uppskattar att det kommer att krävas en höjning av VA-taxorna med ca. 20 – 30%. En del kommuner har tagit höjd för utökad VA-infrastruktur och ny teknik, men alltför många kommuner väljer att avvakta och prioritera andra samhällsnödvändiga tjänster och service. Därför behöver vi inom VA-sektorn gemensamt sprida kunskap om våra viktiga vattenfrågor och få fler lokala politiker att inse värdet av vattenförsörjning.

Under den digitala träffen den 9 juni presenterades konceptet Vattenskola för kommunpolitiker, presentationen från träffen hittar du här. Med material bestående av film, skrivet underlag för lokala utskick samt för interpellationer och motioner, är syftet att samla hela ”Vattensverige” i en gemensam, kunskapsspridande rörelse med syfte att få lokala politiker att värdera vattenfrågorna högre. Svenskt Vatten tar fram detta material och stöttar medlemmarna som för diskussionen med respektive kommunfullmäktige. Där tillfälle bjuds och möjligheter finns kan även understöd till diskussioner och eventuella beslut ges av representant från Svenskt Vatten.

Det finns stora möjligheter att påverka arbetet, ge synpunkter och medverka till kunskapsspridningen. Kontakta Pyry Niemi för att medverka i det fortsatta arbetet med konceptet.