Kunskapsutbyte i fokus för nya kommunala representanten i EurEau - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsutbyte i fokus för nya kommunala representanten i EurEau

I december sökte Svenskt Vatten en representant från kommunal medlem till arbetet i den europeiska branschorganisationen EurEau. Nu står det klart att Henrik Peterson, VD på Nodra AB, får uppdraget att representera medlemmarna och den svenska VA-branschen i kommittén för EU-frågor gällande råvatten, dricksvatten och tillhörande distributionsanläggningar. Med lång erfarenhet av arbete med vattenfrågor ser han nu fram emot att ta med nya insikter till arbetet på hemmaplan och samtidigt bidra till den internationella samverkan.

– Att kunna kombinera arbete i en kommunal organisation med internationellt arbete och driva de här frågorna känns jätteroligt, säger Henrik.

Henrik Peterson har tidigare erfarenhet av internationella projekt genom arbete på SMHI och säger själv att han under pandemin byggde upp en önskan efter nya perspektiv och att få bygga nya nätverk. När han nu kliver in som representant i EurEau 1, en av den europeiska branschorganisationens kommittéer, gör han det med förhoppning om att både föra in nya kunskaper i verksamheten på Nodra och att få bidra med sin organisations expertis i det europeiska samarbetet. Dessutom ser han att intrycken och kunskapen kan komma till nytta för hela den svenska VA-branschen – att dela med sig av både framgångar och misslyckanden till branschkollegor ser han som en självklarhet.

– Det häftiga med branschen är att det verkligen är ett lagarbete, vi jobbar framåt tillsammans. Vi har kommit väldigt långt i Sverige, men för att ta nästa steg behöver vi bidrag utifrån, förklarar han.

Fotograf: Crelle Photography AB

Norrköping som representant för nationella utmaningar

Till vardags är Henrik verksam i Norrköping, men genom samverkansavtal med flera grannkommuner har han god överblick på ett regionalt plan. Något som slagit honom är hur representativt området är för de utmaningar som finns runtom i Sverige.

– När vi är på Vattenstämman och pratar om branschens utmaningar och nationella frågor, känner jag igen dem från vår region. Vi har hela paletten på hemmaplan, säger Henrik.

Bland annat nämner han en snabbt växande befolkning, ökad nederbörd som leder till förhöjd översvämningsrisk, PFAS-förekomst orsakad av en flygflottilj som ligger uppströms till vattenverk och ansträngd ekonomi på grund av skenande räntor och investeringsbehov. Att få ta med dessa, närmast allmängiltiga, utmaningar till en internationell kontext engagerar Henrik. Särskilt framhäver han hur det också kan vara av nytta för de mindre kommuner som har fullt upp med att klara den dagliga driften.

– Vi påverkas alla av europeisk lagstiftning, vilket gjort att jag under de senaste åren har känt att jag vill engagera mig på en större arena, klargör Henrik.

”Helheten är det viktigaste"

Nodra ägs av Norrköpings kommun och sköter både vatten, avfall och bredband i kommunen. Erfarenhet av internationella projekt finns redan på avfallssidan där man projektleder två SIDA-finansierade projekt och över lag är internationell samverkan en viktig del av verksamheten i kommunen. Henriks roll i EurEau markerar dock starten för det internationella VA-arbetet och frågor att driva finns i överflöd.

– Vi har PFAS-förorenad mark vilket är en ständigt pågående risk, dels för oss, dels i andra delar av Sverige och Europa, så PFAS-frågan är alltid aktuell. Även resurseffektiv VA känns som ett personligt fokusområde, hur vi kan bygga ett system som inte nödvändigtvis baseras på kommungränser utan på att nyttja våra resurser, berättar han.

Absolut främst sätter han dock helheten. Möjligheten att få plocka in kunskap utifrån att nyttja i det fortsatta arbetet framåt, och att i sin tur dela med sig av erfarenheter till sina europeiska kollegor.

– Jag vill jobba brett, oavsett om det är frågor som rör organisation eller material som används i våra vattenverk. Mest ser jag fram emot att få nya perspektiv och kunna få in dem i Nodras verksamhet, avslutar Henrik.