Internationell standard för ”spolbara produkter” aktuell hos ISO - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Internationell standard för ”spolbara produkter” aktuell hos ISO

Inom Internationella standardiseringsorganet (ISO) pågår just nu ett initiativ som på sikt kan resultera i en ny internationell standard för ”spolbara produkter”. Dessa produkter, som definieras som spolbara enligt sina förpackningar, orsakar stora problem för Sveriges VA-organisationer. Bland följderna av att opassande produkter spolas ned rapporterar våra medlemmar bland annat om skador på pumpar, försämrad funktion i reningsverk, stopp och gallerrensningar. I förlängningen leder detta till ökade kostnader för såväl VA-organisationerna som för kunderna. Dessa konsekvenser gör att vi från Svenskt Vattens sida lämnat synpunkter till ISO via Svenska institutet för standarder (SIS).

VA-branschen har arbetat länge och målmedvetet med frågan om ”spolbara produkter”. Trots det ser vi titt som tätt hur nya produkter kommer ut till försäljning i dagligvaruhandel och online med förpackningar som omnämner dem som ”spolbara” eller ”flushable”.  Nu riskerar detta problem att förvärras ytterligare eftersom det finns initiativ inom ISO till ett förarbete som på sikt lägger grunden till en internationell standard för påstått ”spolbara produkter”. Svenskt Vatten har i ett brev till SIS tydligt gjort klart att denna standard inte bara skulle riskera att fler produkter märks med den förledande märkningen ”spolbart”, den skulle även vara i strid med svensk lagstiftning. Vi publicerade en nyhet om vad som får och inte får spolas ner för några veckor sedan.

Av vattentjänstlagen, och även enligt de flesta kommuners föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen (ABVA), följer att det är förbjudet att använda en allmän VA-anläggning så att man tillför avloppet föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet. Förbudet gäller till exempel föremål som våtservetter som kan orsaka stopp. 

– För att motverka beteende i strid mot förbudet finns dessutom en skadeståndsbestämmelse i vattentjänstlagen som ger möjlighet för huvudmannen att kräva ersättning av fastighetsägaren för uppkommen skada, säger Maria Holmgren, senior miljöjurist på Svenskt Vatten. 

Svenskt Vattens synpunkter har gått vidare till ISO med svenska SIS som avsändare. Genom att protestera är avsikten att försöka motverka att en internationell standard blir verklighet. Även om det skulle vara förbjudet att följa en sådan standard med den föreslagna inriktningen i Sverige, skulle det ändå bli svårt att i praktiken stoppa utländska produkter från försäljning i butiker och online. Svenskt Vatten kommer också att undersöka om dagens marknadsföring av ”spolbara produkter” skulle kunna vara i strid med marknadsföringslagen och alltså utgöra ett exempel på vilseledande marknadsföring. 

– Vi vet att våra medlemmar gör stora insatser för att nå ut till kunderna med information om vad som gäller. Det arbetet måste förstås fortsätta, säger Henrik Wingfors, enhetschef för Vattentjänstenheten på Svenskt Vatten.

Läs Svenskt Vattens inspel till SIS här.