Intensiva förhandlingar om Avloppsdirektivet väntar i höst - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Intensiva förhandlingar om Avloppsdirektivet väntar i höst

I slutet av september är omröstningen om Avloppsdirektivet planerad i EU-parlamentets miljöutskott. Även Ministerrådet planerar färdigställande av sina ändringsförslag under september och oktober. Därefter väntar fortsatta förhandlingar i trilogen och ett förslag för beslut finns troligast först efter årsskiftet 2023/24. Under förhandlingarna driver Svenskt Vatten främst fyra frågor som anses vara av stor vikt för våra medlemmar – undantag för Weserdomen, tillämpning av kväverening endast vid miljönytta, producentansvar vid avancerad rening, och ändrad definition av tätbebyggelse.

- Vi måste vara realistiska och ha förståelse för att det inte kan bli hundra procent som Svenskt Vatten vill. Utgångspunkten är en slutprodukt som vi kan leva med och där kostnaderna som uppstår leder till miljönytta och inte bara ökad administration, säger Anders Finnson, expert på avlopp, miljö och kemikalier.

Kommissionen presenterade hösten 2022 sitt förslag till reviderat avloppsdirektiv. Läs mer här. Mycket av det kommissionen föreslår är nödvändiga uppdateringar av det nära 30 år gamla direktivet. Redan från början utkristalliserade sig fyra frågor som de absolut viktigaste att vi driver för Svenskt Vattens medlemmar:

  • Undantag för Weserdomen måste in i direktivet - annars riskerar vi att stoppa befolkningstillväxt i svenska kommuner 
  • Kväverening ska enbart tillämpas där det gör miljönytta – vi måste bort från one-size-fit-all principen med 85% kväverening överallt. Annars får vi stora kostnader för hushållen, utan miljönytta för våra vatten.  
  • Behåll producentansvaret för den avancerade reningen, det vill säga att läkemedels- och kosmetikaindustrin får vara med och betala för reningen av avloppsvattnet. 
  • Definitionen av tätbebyggelse behöver ändras så att den blir rimlig även för svenska förhållanden. 

Intensiv höst att vänta

Redan i slutet av september är omröstningen om Avloppsdirektivet planerad i EU-parlamentets miljöutskott. Här har vi bra stöd i när det gäller Weserdomen och kvävefrågorna – men tyvärr inte när det gäller att ha kvar ett tydligt producentansvar för avancerad rening av läkemedel- och kosmetikproducenterna. Ministerrådets process har inte kommit lika långt som parlamentets men planen är att Ministerrådet under det spanska ordförandeskapet ska spurta i mål med sina ändringsförslag under september och oktober. När EU-parlamentet och ministerrådet är klara med sina ståndpunkter fortsätter förhandlingarna i med EU-kommissionen i trilogen.   

Tillsammans med SKR har vi arbetat med EU:s regionkommitté, som är forumet för alla kommuner och regioner inom EU. Regionkommittén hade sin omröstning i plenum om avloppsdirektivet den 7 juli. 

- Här fick vi bra stöd i alla våra viktigaste frågor och ändringsförslag. Vi har haft ett stort stöd av den svenska Rapportören för Avloppsdirektivet i Regionkommittén, Åsa Ågren Wikström, avslutar Anders Finnson.