Ingen RÖK utan intressanta talare - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ingen RÖK utan intressanta talare

Programmet till årets RÖK håller på att fyllas för fullt. Här berättar fyra av talarna inom digitalisering och klimatanpassning om varför du ska lyssna på just deras programpunkter.

Johanna Blomberg är VA-chef på Nacka vatten och avfall. Som en av talarna på temat digitalisering berättar hon om Nackas förändringsresa mot smartare vattenmätning. På mindre än två år byts 13 000 vattenmätare ut genom en totallösning.

– Att byta till digitala vattenmätare är ett projekt som handlar om lika delar IT, kundkommunikation och VA, säger Johanna Blomberg. Jag berättar om hur vi hanterat detta, utmaningarna vi mött och minorna vi gått på.

Även Glen Nivert, strateg ledningsnät på Kretslopp och vatten Göteborgs Stad, talar på temat digitalisering. Han berättar om potentialen i att få tillgång till mer nederbördsdata genom privata regnmätare, där nyckeln är att bli bättre på att nyttja data som faktiskt redan finns.

– Ofta handlar det om att upptäcka vilken information vi redan har, både internt och externt, men kanske inte är medvetna om. Här ger jag ett exempel där vi använder regndata från privata individers egna sensorer, lokala data av hög kvalitet.

Klimatanpassning på agendan

Kristina Hall, VA-strateg på VA-Syd, berättar om ”Malmö efter regnet” på temat klimatanpassning. Ambitionen är att ge en ärlig bild av VA-huvudmannens arbete och utmaningar när det gäller att hantera denna typ av långsiktiga frågor i en värld som står inför många utmaningar. 

– Rent konkret belyser jag om vår förmåga att ta hand om dagvatten blivit bättre eller sämre sedan 2014. Jag pratar också om vad vi som VA-huvudman står inför för verklighet och var vi behöver ta krafttag framöver.

På klimatanpassningstemat deltar också Lena Blom, strateg och utvecklingsledare hos Kretslopp och Vatten Göteborgs Stad samt medarbetare till Svenskt Vatten. Varför ska man lyssna på hennes programpunkt?

– Jag berättar om hur Svenskt Vatten arbetar med Klimatanpassningsnätverket för VA. Bland annat kommer jag att prata om vilka behov som finns inom klimatanpassning för VA, syftet med nätverket, hur det är tänkt att fungera samt ge exempel på aktiviteter som genomförs.

Läs mer och anmäl dig här.