Inga stora VA-överraskningar i vårbudgeten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Inga stora VA-överraskningar i vårbudgeten

Måndag den 15 april överlämnade regeringen årets ekonomiska vårproposition och vårändringsbudget. Propositionen bjöd inte på några större åtgärder specifikt riktade mot VA-branschen. Den innehåller dock en satsning på stärkt beredskap av dricksvatten- och livsmedelsförsörjning.

Regeringen har presenterat sin vårproposition. Trots att den inte innehöll några större överraskningar i form av riktade insatser mot VA-branschen fanns några satsningar att uppmärksamma. Regeringen satsar 20 miljoner kronor extra för stärkt beredskap gällande dricksvatten- och livsmedelsförsörjning. Anslaget ska användas för utgifter för planering och andra åtgärder, inklusive stöd för investeringar hos statliga myndigheter och bidrag till kommuner och regioner, som stärker förmågan inom områdena livsmedels- och dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och då ytterst krig. I detta ingår stärkt beredskap genom den nationella vattenkatastrofgruppen VAKA samt investeringar i kemikalier och andra åtgärder för vattenrening.

- En aktuell fråga som regeringen kommer att behöva återkomma till är satsningar på att sanera PFAS-ämnen från mark och vatten. Visserligen dömde Miljööverdomstolen Försvarsmakten till att ersätta Uppsala Vatten och Avfall så sent som förra veckan, men här finns ett starkt behov av att ta budgethöjd eftersom det lär finnas fler platser runt om i Sverige som kommer att behöva saneras till höga kostnader, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.