Höstbudgeten: Grönblå möjligheter trots sämre ekonomiska tider - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Höstbudgeten: Grönblå möjligheter trots sämre ekonomiska tider

Trots att lågkonjunkturen har satt sina spår på höstbudgeten finns möjligheter i de tuffa ekonomiska tiderna som väntar. När kostnaderna för vatteninfrastrukturen går upp riskerar förnyelsetakten att gå ner, spår Svenskt Vatten. Samtidigt kan investeringar i VA-sektorn bidra med både arbetstillfällen och tillväxt genom den grönblå omställningen.

Sverige är i en lågkonjunktur och i höstbudgeten målar finansminister Elisabeth Svantesson upp en fortsatt dyster bild av svensk ekonomi. Även Svenskt Vatten konstaterar att Sveriges 290 kommuner går mot sämre ekonomiska tider och varnar för att nödvändiga investeringar i vatteninfrastrukturen kan utebli. 

- Innan lågkonjunkturen behövde Sveriges kommuner öka investeringstakten från 21 till 31 miljarder kronor per år. Sämre ekonomiska tider gör att kostnaderna för vatteninfrastrukturen fortsätter att gå upp medan förnyelsetakten riskerar att gå ner, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten.  
 
Samtidigt som sämre ekonomiska tider utgör en stor utmaning för Sveriges vatteninfrastruktur ser Pär en möjlighet och en ljusglimt i budgeten. 

- VA-organisationerna, som sköter vatteninfrastrukturen, behöver ingenjörer för att kunna genomföra investeringsbehovet - här finns arbetstillfällen. Att regeringen nu kraftsamlar för att fler ingenjörer ska utbildas välkomnas av vår bransch, säger Pär Dalhielm. 
 
Hur djup den ekonomiska nedgången blir återstår att se. Svenskt Vatten ser dock det stora investeringsbehovet också kan vara ett sätt att skapa tillväxt i sämre tider.  
 
- Vi kan även konstatera att investeringsbehovet även utgör en möjlighet för en grönblå omställning. Rätt utfört kommer investeringar i vatteninfrastrukturen bidra till tillväxt i hela landet där det skapas både jobbtillfällen och robustare försörjningssystem, avslutar Pär Dalhielm. 
I Svenskt Vattens senaste investeringsrapport går det att läsa mer om vatteninfrastrukturens investeringsutmaningar och kompetensbehov.