Högsta domstolen river upp hovrättens PFAS-dom - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högsta domstolen river upp hovrättens PFAS-dom

Boende i Kallinge, Ronneby kommun, har drabbats av personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet. Det fastslår Högsta domstolen, som därmed ändrar hovrättens dom. Beslutet markerar slutet på en mångårig rättsprocess och innebär att det kommunala VA-bolaget Ronneby Miljö och Teknik är ansvarigt för att kompensera klagandena för personskadorna. Samtidigt kvarstår frågan om vilka belopp som eventuellt ska betalas ut och vem som i slutändan ska betala för föroreningarna och de personskador som nu i skadeståndsrättslig mening uppstått till följd av dem. Enligt Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten, bör det ansvaret ligga på förorenaren.

– Det finns flera områden som är förorenade med PFAS som ingen sanerar. Förorenarens bristande ansvar innebär att kostnader och åtgärder i stället läggs över på de som drabbas. Inom branschen har vi sedan flera år utvecklat och investerat i kontroll och reningstekniker för att säkerställa robust vattenförsörjning. Kostnader som Sveriges invånare får stå för i stället för den som orsakat skadan. Vi behöver förtydliga vad som gäller med principen om att förorenaren betalar och vem som har ansvaret för att sanera på andra platser, säger han.

Högsta domstolen (HD) slår fast att de drygt 150 boende i Kallinge som väckt talan i det omtalade PFAS-målet har drabbats av personskada i skadeståndsrättslig mening. Avgörandet innebär att det kommunala bolaget hålls ansvariga för att kompensera personskadorna som består av förhöjda halter PFAS i blodet. HD har dock varken tagit ställning till i vilken utsträckning personskadorna har gett upphov till skadeföljder som berättigar ersättning eller till storleken på sådana eventuella ersättningar. Ronneby Miljö och Teknik har i dagsläget heller inte mottagit några skadeståndsanspråk. För organisationen väntar nu en analys av domen som kommer att genomföras tillsammans med deras försäkringsbolag.

Källan till PFAS-kemikalierna är brandskum som Försvarsmakten använt i övningar på Kallinge flygplats. Trots att rättsprocessen nu är avslutad väcker domen ett antal frågetecken vad gäller förorenarens ansvarar för sina utsläpp, men identifierar också svagheter i gällande kemikalielagstiftning som fortsatt gör det möjligt att PFAS tillåts i konsumtionsvaror. Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm har uttalat sig i frågan i flera medier och säger att principen förorenaren betalar måste förtydligas och ansvar utkrävas av de som släpper ut PFAS i miljön. Utöver det vill han betona vikten om ett snabbt införande av ett totalförbud av PFAS. Med tanke på de enorma konsekvenser och samhällskostnader som PFAS åsamkar miljö och hälsa, anser han det orimligt att vi fortsatt saknar ett totalförbud. Inte minst framhåller han att nuvarande lagstiftning öppnar för att den som ligger bakom utsläppen slipper undan medan befolkningen tvingas betala notan.

– Sveriges dricksvatten tillhör ett av de mest kontrollerade livsmedlen och befolkningen kan känna sig trygga med dess kvalité. Däremot ska man inte känna sig trygg med kostnadsfördelningen. De investeringar och kostnader som nu görs för rening av PFAS drabbar oss alla medan förorenaren går fri, menar han.