Högsta domstolen prövar frågan om PFAS i Kallinge - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högsta domstolen prövar frågan om PFAS i Kallinge

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i målet där boende i Kallinge stämt Ronneby Miljö och Teknik för att ha levererat dricksvatten med höga halter av PFAS.

Hovrätten över Skåne och Blekinge kom i sin dom från december 2022 fram till att Ronneby Miljö och Teknik inte var skyldig att betala skadestånd. Hovrätten ansåg att de höga halter av PFAS i blodet som uppmätts visserligen innebär en förändring av de boendes kroppar och ökad risk för negativa hälsoeffekter och sjukdomar, men att de boende inte kunnat visa att det föreligger någon skada som ger rätt till ersättning. Kallingeborna överklagade domen till Högsta domstolen som nu alltså beslutat att pröva överklagandena.