Högaktuell kurs i Säkerhetsarbete nu uppdaterad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Högaktuell kurs i Säkerhetsarbete nu uppdaterad

I september startar Svenskt Vattens uppdaterade kurs i Säkerhetsarbete. Kursen tar ett helhetsgrepp om säkerhetsfrågorna och riktar sig mot en bred målgrupp inom VA-verksamhet. Innehållet har kompletterats med fler aktuella exempel, uppdateringar inom lagstiftningen och en ny struktur, som går hand i hand med Svenskt Vattens nya publikation P118 Säkerhetshandbok för VA-verksamhet.

Vill du höja organisationens säkerhet? Då är det mest effektiva sättet att utbilda din personal. Orden kommer från Ola Rodell, informationssäkerhetsansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, med mångårig erfarenhet av säkerhetsfrågor och en av kursledarna för Svenskt Vattens kurs i Säkerhetsarbete. Även om allt fler fått upp ögonen för säkerhetsrisker i en orolig värld och nya krav kopplade till exempelvis informationssäkerhet, är det långt ifrån alla som ser säkerhetsarbetet som något som berör just deras position.

– Den stora utmaningen är att få hela organisationen att förstå varför det är viktigt att jobba med säkerhet, säger Ola Rodell. Kursen ökar både förståelsen och motivationen för frågorna.

Efter utbildning av personalen, bör tonvikten ligga på att införa rutiner för säkerhetsarbetet samt på att följa upp och förbättra dessa rutiner, menar Ola Rodell. Att försöka få teorin att fungera i praktiken är dock inte alldeles enkelt. Här kan kursen ge goda råd för att hitta rätt nivå för respektive organisation, just för att säkerhetsarbetet ska bli genomförbart.

Ny lagstiftning och aktuella exempel

Den nya kursen, som du kan anmäla dig till här, går av stapeln 21–22 september. Innehållsmässigt är den uppdaterad med rådande lagstiftning och kompletterad med aktuella exempel baserade på verkliga incidenter. Kursens upplägg är anpassat efter strukturen i P118 Säkerhetshandbok för VA-verksamhet, som finns i Vattenbokhandeln senast 1 juni.

Mattias Lind, till vardags säkerhetschef på Vakin, är ny lärare på kursen. Han har också varit med och arbetat fram utbildningen, där han kommer att prata om säkerhetsskydd och allt det som är extra känsligt att skydda enligt lagstiftningen.

– Vi måste hjälpas åt att skydda samhällsviktig verksamhet. Trots att många är medvetna om behovet, är det svårt att veta var man börjar och vilken lagstiftning som gäller. Här ger kursen bra vägledning.

Starkare kedja tillsammans

Några särskilda moment värda att lyfta? Förutom att teori varvas med handfasta tips, handlar det om helheten. Det är en utbildning för en rad olika roller inom organisationen, där möjligheten att bolla säkerhetsfrågornas olika perspektiv gör hela kedjan starkare. Ola Rodell lyfter dessutom samverkan mellan VA-organisationerna som en av de stora vinsterna med kursen.

– Det knepiga med säkerhetsfrågor är att inget är svart eller vitt. Jag brukar säga att säkerhetsarbete är en bedömningssport – och här man god draghjälp av att etablera nätverk, dela kunskap och hjälpas åt mellan VA-organisationerna.