Händelserik vår diskuteras på VA-juridisk nätverksträff - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Händelserik vår diskuteras på VA-juridisk nätverksträff

Flera viktiga frågor är aktuella på det VA-juridiska området, inte minst väntar inom kort en omarbetning av Svenskt Vattens förslag på kommunala föreskrifter (även kallade ABVA). Detta och flera andra frågor kommer att diskuteras under den VA-juridiska nätverksträff som äger rum den 21 april i Stockholm. Dessutom innebär träffen ett tillfälle att bekanta sig med Svenskt Vattens jurister Maria Holmgren och Sarah Berwick och lyssna in branschkollegorna.

– I det VA-juridiska nätverket kan alla jurister från våra medlemmar som är intresserade delta. Under träffen tar vi upp våra mest aktuella ämnen. Dessutom är det en möjlighet att skapa kontakter för att bolla juridik i vardagen – oavsett om det är högt eller lågt, säger Maria.

Under våren 2023 avser Svenskt Vatten att gå ut med ett reviderat förslag till ABVA på remiss. På Svenskt Vattens kansli pågår arbetet med förslaget febrilt och målsättningen är att lägga ut remissen under maj. Föga förvånande tar arbetet stort utrymme under den VA-juridiska nätverksträffen den 21 april på Mornington Hotel i Stockholm. Under förmiddagen presenterar Svenskt Vattens jurister Maria Holmgren och Sarah Berwick det aktuella läget för normalförslaget till ABVA.

– Det är en viktig del i arbetet att stämma av och förankra förslaget med juristerna i nätverket. Våra medlemmar är experter på området och bidrar med viktig kunskap och erfarenhet om de rättsliga utmaningar som finns, säger Sarah.

Tillfälle för både juridiska sakfrågor och skapande av kontakter

Redan nu har ett antal områden som ingår i ABVA identifierats för särskild diskussion. Det gäller särskilda anordningar där en aktuell dom överklagats till Mark- och miljööverdomstolen och kan få effekt på praxis, samt dagvattenreglering och värmeåtervinning som samtliga är tongivande sakfrågor i föreskrifterna.

– Vi kommer främst att fokusera på dessa tre områden men vi presenterar även helheten då vi har sett över hela förslaget, förklarar Maria.

Utöver ABVA kommer det under nätverksträffen resoneras kring särtaxa, med utbyte av erfarenheter och tips på resonemang i fokus. Dessutom får själva nätverket en genomlysning där det fortsatta arbetet och framtida träffar diskuteras. Med tanke på den aktivitet som pågår på det VA-juridiska området markerar träffen ett bra tillfälle att orientera sig, träffa branschkollegor och diskutera gemensamma utmaningar.

Det VA-juridiska nätverket är öppet för alla jurister som arbetar hos våra medlemmar. För den som är intresserad av att gå med i nätverket är det bara att höra av sig till Maria Holmgren eller Sarah Berwick.