Hållbarhetsindex öppnar 1 september - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex öppnar 1 september

Svenskt Vattens undersökning Hållbarhetsindex får allt större spridning och används i många VA-organisationer i det interna strategiska arbetet och uppföljningen av VA-verksamheten. Nästan 200 kommuner deltog i förra undersökningen vilket gör att HBI är den bästa värdemätaren på hållbarhet inom VA.

Vi vill gärna uppmuntra fler mindre och medelstora kommuner att gå med, för att kunna stödja planering och beslut som krävs för att klara framtidsutmaningarna. 

Som vanligt finputsar vi VASS och HBI-undersökningen varje år och ser över stödfiler och tydliggör frågor och svarsalternativ – men det är i grunden samma frågor och samma färger röd, gul, grön. Mycket av underlaget hämtas automatiskt från andra VASS-undersökningar. 

Själva undersökningen och tidigare VASS-statistik hittar du i VASS-portalen från och med 1 september. 
Uppdaterad manual och stödfiler för HBI finns också på Svenskt Vattens hemsida
 
HBI 2023 pågår under perioden 1 september – 2 oktober. 
Har du frågor om VASS och HBI, mejla vass@svensktvatten.se