Hållbarhetsindex öppen i VASS-portalen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhetsindex öppen i VASS-portalen

Mellan den 1 september och 16 oktober är Hållbarhetsindex öppen i VASS-portalen. Den årliga undersökningen syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Det är dessutom ett verktyg som ger stöd i aktuella frågor kring investering, planering, prioriteringar och taxa som verksamhetsansvariga och förtroendevalda har att ta ställning till. I fjolårets undersökning deltog nästan 200 kommuner vilket gör Hållbarhetsindex till den bästa värdemätaren på hållbarhet inom VA. Vi uppmuntrar samtliga medlemmar, inte minst mindre och medelstora kommuner, att medverka för att på bästa sätt kunna planera och fatta beslut för att klara framtidens utmaningar.

Hållbarhetsindex är en årlig undersökning i Svenskt Vattens statistiksystem VASS som syftar till att lyfta det långsiktiga och strategiska perspektivet för VA-verksamheten. Utöver att stötta den enskilda verksamheten är undersökningen ett viktigt verktyg i nationella analyser av tillståndet i VA-Sverige. 2023 års undersökning öppnade 1 september och är öppen till och med 16 oktober.

För att besvara undersökningen loggar du, som vanligt, in i VASS. Vid frågor eller funderingar kopplat till VASS eller undersökningarna är du välkommen att kontakta oss på Svenskt Vatten via vass@svensktvatten.se.