Håll dig uppdaterad om kommande dricksvattenrapportering till EU - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Håll dig uppdaterad om kommande dricksvattenrapportering till EU

Enligt EU:s dricksvattendirektiv ska nationella data över dricksvattenkvalitet finnas samlade. Nu har Livsmedelsverket lämnat Sveriges förslag till rapporteringsplan för dricksvattendata till EU. Dessutom har de tagit fram stöd och instruktioner för hur rapporteringen ska ske.

Enligt det nya dricksvattendirektivet (2020/2184) ska det finnas nationella, samlade data över överskridanden och hälsorelaterade incidenter. Det pågår en dialog mellan EU-kommissionen och medlemsstaterna för hur och när dessa data ska rapporteras. Enligt EU:s ursprungsförslag skulle data lämnas för tidsperioden juli första året till juni året därpå.

Tillsammans med Livsmedelsverket har vi tagit fram en annan rapporteringsplan som vi anser är att föredra:

  • Att rapporteringen ska omfatta perioden januari till och med december för det föregående året.
  • Att rapportering ska göras årligen till Kommissionen senast den 31 maj varje år.
  • Att den första rapporteringen ska göras den 31 maj 2025 och omfatta åren 2023 och 2024.

Läs mer här: Håll dig uppdaterad om dricksvattenrapportering