Gråvatten i fokus för förslag i remissvar - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Gråvatten i fokus för förslag i remissvar

Svenskt Vatten har lämnat in ett remissvar rörande försöksverksamhet i den kommunala sektorn. I svaret lyfter vi ett förslag framtaget tillsammans med vår medlem Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) som gäller användning av en metod för att nyttja gråvatten som råvatten. Syftet är att bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt.

Förändring genom försök är ett omfattande slutbetänkande från Försöksverksamhetskommittén som inriktar sig på försöksverksamheter inom den kommunala sektorn i Sverige. Syftet med dessa försök är att öka kommunernas och regionernas förmåga att hantera samhällsutmaningar genom att testa nya arbetssätt och metoder i en begränsad omfattning innan de eventuellt implementeras i större skala.

Betänkandet innehåller också lagförslag relaterade till de föreslagna försöksverksamheterna, inklusive detaljerade förslag på hur dessa kan genomföras juridiskt och praktiskt. Förslagen är avsedda att möjliggöra och reglera de olika försöksverksamheterna, från samverkan inom hälso- och sjukvård till innovativa lösningar för användning av gråvatten.

Ett av förslagen kommer från Svenskt Vatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) och det fokuserar på användningen av renat avloppsvatten (gråvatten) som råvatten för dricksvatten. Denna metod anses kunna bidra till en långsiktig säkring av dricksvattenförsörjningen. Försöksverksamheten syftar till att testa återanvändning av avloppsvatten till dricksvattenförsörjningen och övervinna de utmaningar och den spontana motviljan som kan finnas hos allmänheten när det gäller att använda renat avloppsvatten som dricksvatten.

Utredningen pekar på vikten av att kunna demonstrera att renat avloppsvatten, som endast kommer från bad, tvätt och dusch, kan användas som dricksvatten. Genom att visa detta hoppas man sänka tröskeln för att använda olika vattenkvaliteter till olika användningsområden, såsom bevattning eller att spola i toaletter. Ett lyckat försök kan öppna upp för nya råvattenkällor även för andra användningsområden och ge viktig kunskap om teknikens användbarhet och produktionssäkerhet.

Läs remissvaret här.