Gå i mars för allas rätt till rent vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Gå i mars för allas rätt till rent vatten

703 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten i dag. För att uppmärksamma vattenkrisen och hur den påverkar de miljoner flickor och kvinnor som dagligen tvingas hämta vatten, drar WaterAid i gång kampanjen March for Water den 1 mars. Kampanjen sträcker sig över hela mars månad och involverar företag, kommuner, skolor och privatpersoner som tävlar om antal samlade steg i kampanjappen. Eliya Lundin är säljansvarig för strategiska företagssamarbeten på WaterAid och han vill särskilt lyfta kommunutmaningen för Svenskt Vattens medlemmar.

– Kommunutmaningen är en utmaning till Sveriges alla kommuner att samla så många steg som möjligt för att belysa vattenkrisen, förklarar Eliya Lundin.

– Eftersom det ofta är kommunernas uppgift att se till att vi har rent dricksvatten i våra kranar är det extra viktigt att de deltar i den här kampanjen. Kommunutmaningen bygger på att skapa en medvetenhet kring vattenfrågan, genom en friskvårdsaktivitet, säger han. För att kommuner ska ha möjlighet att delta, har WaterAid sänkt den ekonomiska tröskeln för kommuner och kommunala bolag.

Bristen på tillgång till rent vatten får enorma konsekvenser för såväl människor som hela samhällen. Inte minst drabbar det flickor och kvinnor som dagligen tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten. För att belysa vattenkrisen och samtidigt kämpa tillsammans för att fler ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygienförutsättningar anordnar WaterAid årligen March for Water, en kampanj som i korta ordalag går ut på att deltagarna går så många steg de orkar under mars månad.

Kampanj med mervärde

I fjol gick kampanjens deltagare tillsammans nästan 650 miljoner steg. Årets målsättning är 703 miljoner steg, så det är viktigt med så många deltagare som möjligt. Till skillnad från sponsring ger deltagandet i kampanjen dessutom mervärde i form av friskare och mer sammansvetsade medarbetare.

– Det är en fantastisk möjlighet att aktivera medarbetare där man förenar nytta och nöje under mars månad. Ert deltagande bidrar till att fler människor får tillgång till rent vatten, men även en ökad sammanhållning mellan anställda och ett ökat engagemang, berättar Eliya.

Förutom kommunutmaningen finns det även andra sätt att stötta WaterAids arbete. Man kan exempelvis bli partner eller vänföretag till WaterAid eller starta en insamling.

Hellre sent än aldrig

För kommuner och kommunala bolag som vill delta går det bra att anmäla sig på WaterAids hemsida och klicka på ”Gå med i kommunutmaningen”. En del tänker kanske att mars väntar precis runt hörnet. Är det kanske för sent att anmäla sig nu? Absolut inte, menar Eliya.

– Vi är snabbfotade och står redo med ett kommunikationspaket som ni kan använda internt och externt så att det blir tydligt varför ni deltar i kampanjen. Vattenkrisen tar ingen paus, så hellre sent än inte alls, avslutar han.