Från VA-plan till Vattentjänstplan - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Från VA-plan till Vattentjänstplan

Den 1 januari förändras lagen om allmänna vattentjänster. Bland annat kommer kommunerna att under 2023 bli tvungna att ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan.

Svenskt Vatten tycker att det är positivt att kommunerna har en VA-planering men ser samtidigt att det kommer kräva stora arbetsinsatser för kommunerna att under 2023 ta fram en vattentjänstplan.

För att underlätta för våra medlemmar har vi därför påbörjat ett arbete att ta fram en vägledning som syftar till att kunna effektivisera kommunernas arbete. Denna vägledning kommer att utgå från Havs och Vatten myndighetens vägledning för kommunal VA-planering och kompletteras med de faktorer som omnämns i förarbeten och beslut. Målbilden är att befintliga VA-planer ska kunna kompletteras med nytt innehåll och därigenom uppfylla vattentjänstplanens definition.

Svenskt Vattens målsättning är att vägledningen ska vara färdig och presenteras innan lagen träder i kraft vid årsskiftet. Materialet kommer även att presenteras vid VA-juridiskt forum den 24 november.

Mer information om vattentjänstplanens innehåll finns beskrivet här.