Försvarsmakten överklagar Uppsaladomen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten överklagar Uppsaladomen

Försvarsmakten har meddelat att de överklagar PFAS-domen till Högsta domstolen. Redan den 16 april skrev Försvarsmakten i ett pressmeddelande bland annat att Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har utgått från Uppsala Vattens bevisning och inte gjort någon ordentlig analys av Försvarsmaktens tekniska bevisning.

Den 9 april kom Mark- och miljööverdomstolens dom i PFAS-fallet som involverar Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Domen slog fast att Försvarsmakten skulle hållas ansvarig för PFAS-föroreningarna i Uppsala Vattens vattentäkt. Nu har dock Försvarsmakten meddelat att de överklagar domen. Än står det dock inte klart om det blir prövning i högsta instans.

– För att ett överklagande ska tas upp för prövning i Högsta domstolen (HD) måste domstolen meddela så kallat prövningstillstånd. Det går inte att säga hur lång tid det tar att få ett beslut om prövningstillstånd, men HD har uppgett att målsättningen är tre månader även om det inte är ovanligt att det tar längre tid, säger Maria Holmgren, senior miljöjurist på Svenskt Vatten.

För att prövningstillstånd ska ges krävs antingen att det är av stor vikt för ledning av rättstillämpningen att HD prövar överklagandet eller att det finns synnerliga skäl till en prövning av HD, till exempel att det finns grund för resning, domvilla eller målets utgång i MÖD uppenbarligen berott på grovt förbiseende eller grovt misstag.