Försvarsmakten bedöms ansvariga i uppmärksammade PFAS-målet - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Försvarsmakten bedöms ansvariga i uppmärksammade PFAS-målet

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har meddelat sin dom i målet gällande PFAS-föroreningen i Uppsala Vattens vattentäkt. Enligt domen är Försvarsmakten ansvarig för föroreningen och ska betala skadestånd till Uppsala Vatten. I första hand består skadeståndet av ersättning för kostnader för PFAS-rening för förfluten tid samt ersättning för rättegångskostnader, men domen kan ge större utslag för VA-sektorn.

– Utgången av det här målet är viktig både för Uppsala Vatten och för resten av VA-sektorn. Genom domen är det nu fastslaget att det är förorenaren som ska betala för reningskostnaderna – inte kommunens invånare, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Det uppmärksammade PFAS-målet mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten har nu nått sin upplösning. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att Försvarsmakten är ansvarig för PFAS-föroreningarna i Uppsala Vattens vattentäkt. Enligt domen måste de stå för de reningskostnader som hittills uppstått på grund av PFAS-föroreningen. I nuläget har MÖD inte bedömt det som lämpligt att bestämma ersättning för framtida skador med hänsyn till vissa osäkerhetsfaktorer, men domen stänger inte dörren för att framställa krav på ersättning för framtida skador. Enligt Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm kan domen få stor betydelse för hur kostnaderna av PFAS-föroreningar hanteras i framtiden.

– Förutsatt att domen står fast kan den bidra till att staten genom Försvarsmakten blir mer benägen att ersätta kostnader för PFAS-rening även i framtiden – i Uppsala och i andra kommuner. Förhoppningsvis kan framtida ersättningar bestämmas på ett enklare sätt utanför domstol, då undviker vi även onödiga rättegångskostnader. Vi ser fram emot konstruktiva diskussioner med Staten och Försvarsmakten om hur vi gör detta på bästa sätt, säger han.

Domen innebär att MÖD ändrar tidigare avgörande från tingsrätten och denna gång är rätten även enhällig. Domen får överklagas till Högsta domstolen senast den 7 maj.