Forskningskluster ger kraft åt Nodra - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskningskluster ger kraft åt Nodra

I takt med att kraven på VA-organisationerna ökar, blir det allt viktigare att hålla sig à jour med det senaste inom forskning och utveckling. Här erbjuder VA-branschens olika forskningskluster goda möjligheter, något som Nodra tagit fasta på.

Bodil Widell på Nodra, VA-bolaget i Norrköpings kommun, är chef för gruppen för innovation och utveckling, samt gruppchef för Nodras laboratorium. Tillsammans med sina medarbetare sitter hon med i tre olika VA-relaterade kluster: Dag&NätDRICKS och VA-kluster Mälardalen. Vilka är vinsterna med att medverka i kluster?

– Den främsta fördelen är omvärldsbevakningen, där ju forskningsvärlden ligger fler år före övriga samhället, säger Bodil Widell. Eftersom vi ständigt får nya krav på oss som VA-organisation gäller det verkligen att ha god framförhållning.

Dessutom ökar engagemanget i de olika klustren Nodras attraktionskraft som arbetsgivare; det är enklare att både behålla befintliga och rekrytera nya medarbetare om det går att påvisa utvecklingspotential och framåtanda inom bolaget.

Gemensamma forskningsprojekt

Förutom hjälp med framtidsspaningar, handlar medlemskap i klustren om att bygga nätverk utifrån en gemensam plattform. Eftersom det inte råder konkurrens mellan de olika VA-bolagen finns goda möjligheter till samarbete och kompetensutbyte. Att exempelvis kunna dela data ger stora fördelar.

Nodra medverkar också i flera forskningsprojekt, gärna inom områden som relativt omgående kan appliceras i den egna organisationen. Ett av dem rör ett projekt tillsammans med DRICKS, där man tittar på virusinnehåll och de olika reningsstegen som hanterar virus.

– Vi är duktiga på att hantera bakterier, men inte lika duktiga på virus. Det här är ett projekt som kommer hela Norrköping till gagn, något som känns viktigt då vi väljer vilka projekt vi ska delta i.

SVU på besök

I januari besökte Svenskt Vatten Utveckling (SVU) Nodra och berättade bland annat om möjligheterna att söka forskningsmedel för forskning och att delta i forskningsprojekt. Bodil Widell passade också på att bjuda in representanter från grannkommunernas VA-organisationer för att få ta del av informationen. Syftet var att sänka tröskeln för att söka finansieringen och visa att en liten administrativ insats kan öppna helt nya dörrar.

– Jag tror på kraften i regional samverkan. Här behöver de lite större organisationerna som Nodra ta mer ansvar eftersom vi har andra resurser än mindre organisationer. Det handlar ju om att få med fler på tåget och inte bara de redan frälsta.

Några tips till dem som vill bli bättre på forskning och utveckling? Våga ta kontakt med andra VA-organisationer och nappa på de erbjudanden om samverkan och kunskapsutbyte som dyker upp. Även om den egna organisationen är slimmad kanske det finns möjligheter att hitta gemensamma nämnare och exempelvis samfinansiera en person som jobbar med frågorna?