”Forskning och innovationer allt viktigare för VA-branschen!” - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

”Forskning och innovationer allt viktigare för VA-branschen!”

I början av februari samlades VA-Sveriges forsknings- och innovationsintresserade i Uppsala för att utforska nya lösningar under en konferens anordnad av de fyra Svenskt Vatten-finansierade forskningsklustren. Med klimatförändringar som en pådrivande faktor är det tydligt att VA-branschen spelar en avgörande roll för att säkerställa tillgången till vatten. Forskning och innovation är nyckeln till att möta dessa utmaningar.

Svenskt Vatten finansierar fyra forskningskluster (Dag & Nät, DRICKS, VA-teknik Södra och VA-kluster Mälardalen) och alla träffades i Uppsala den 6–7 februari 2024 för en gemensam forsknings- och innovationskonferens. 

– Syftet med konferensen är att vi ska kliva utanför vår komfortzon och utforska mellanrummen, inledde moderator Magnus Arnell, till vardags bland annat klusterledare för VA-kluster Mälardalen. 
Utöver forskningsklustren finansierar Svenskt Vatten två forskarskolor: AquaClim och WATCH. Klustrens nuvarande treåriga period löper ut 2024 och nästa period, 2025–2028, blir fyra år för att skapa bland annat bättre förutsättningar för långsiktighet. 

Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingsledare på Svenskt Vatten, slog i inledningen på konferensen ett slag för EurEaus Innovation Sharing Platform som också står öppen för Svenskt Vattens medlemmar att delta i. 

Klimatförändringar leder till avvikelser i vattencykeln

Klimatförändringarna påverkar tillgången till vatten globalt. Enligt Johan Rockström överskrider vi sex av nio planetära gränser och en av dessa är tillgången till färskvatten. Människan har haft en stor påverkan på dessa och temperaturmässigt är jorden på väg in i period som homosapiens inte levt i tidigare. Markanvändningen påverkar också avdunstningen och därmed nederbörden. På vissa platser ger avdunstningen i genomsnitt kring 40 procent av nederbörden. Mark konverterad till betesmark eller åkermark minskar nederbörden. 

– Sammantaget har människans aktiviteter lett till att variabiliteten i vattencykeln avviker mot preindustriell tid och avvikelsen innebär att den planetära gränsen för färskvatten är överskriden, säger Lan Wang-Erlandsson, Stockholms Resilience Centre vid Stockholms universitet i sitt inledande key note-anförande. 

Hur VA-branschen använder VA spelar roll

Vattnet är en essentiell del av jordsystemet och jordens blodomlopp. Att vända utvecklingen är essentiellt för att jorden ska vara beboelig i samma grad som idag. Nuvarande policyer för att motverka klimatutsläpp är ännu inte tillräckliga för att vi globalt ska hålla oss till en temperaturökning på 1,5 eller max 2 grader. Enligt Henrik Aspegren, VD på Sweden Water Research, använder VA cirka 20 procent av det tillgängliga vattnet. VA har med andra ord en viktig roll för en hållbar förvaltning av resursen vatten för att motverka effekterna av en minskad vattentillgång. Därför behövs forskning och innovationer för att hitta de nya lösningarna på utmaningarna och FoI-konferensen är ett bidrag.