Forskare och VA-organisationer bland skaparna av smart sensor för vattenövervakning - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Forskare och VA-organisationer bland skaparna av smart sensor för vattenövervakning

Utmaningarna med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar i städer eskalerar på grund av klimatförändringar och förtätning. För att underlätta städernas övervakning och öka beredskapen har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, med hjälp av bland andra Göteborgs stad och Stockholm Vatten och Avfall, tagit fram en ny uppfinning. Med hjälp av sensorer och AI kan den varna om händelser som läckage och översvämning.

Städernas rörledningsnät för avlopps- och dagvatten är känsliga för händelser orsakade av klimatförändringar och urbanisering. Nu utvecklar IVL en sensor, kallad Turbinatorn, som kan ge tidiga varningar om det finns föroreningar i systemen, igensättningar eller stopp i ledningarna, om reningen inte fungerar som den ska, eller om det finns läckor eller andra avvikelser som kräver snabba insatser. Genom att kombinera en kamera, en laserstråle och bildanalys för att mäta vattnets grumlighet och nivå kan driften i ledningsnätet underlättas, samtidigt som färre manuella inspektioner behöver genomföras. Ytterligare en fördel är att sensorn inte behöver vara i kontakt med vattnet.

Utvecklandet av Turbinatorn är ett samarbete mellan flera aktörer. Bland dessa märks EU-projektet ScoreWater och IoT för hållbar vattenförvaltning, även Göteborgs Stad och Stockholm Vatten och Avfall, samt företagen Eeware och Greenwave. Finansiärer är EU, Vinnova, IoT-Sverige, Stiftelsen IVL och IVL. Det slutliga målet är att utveckla teknik som till låg kostnad och minimalt underhåll kan användas av städer, kommuner och företag som ansvarar för vattenledningsnät.

– Det här är ett exempel på en lösning som sparar både tid och pengar samtidigt som den ger förutsättningar att arbeta mer hållbart. Att alltid ha uppdaterad information är fördelaktigt både samhällsekonomiskt och säkerhetsmässigt eftersom det ger möjligheter att agera proaktivt, säger Fredrik Hallgren, digitaliseringsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Härnäst väntar en fortsättning av den experimentella forskningen, demonstrationer av tekniken i större skala och datainsamling för att utveckla tjänsten för städer.

Läs mer om Turbinatorn hos IVL.