Förhandlingarna om avloppsdirektivet går in i nästa fas - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förhandlingarna om avloppsdirektivet går in i nästa fas

Under oktober har ytterligare stora kliv tagits mot ett nytt avloppsdirektiv. Både EU-parlamentet och ministerrådet har fattat beslut om sina respektive önskade förändringar i förslaget. Nu väntar förhandlingar i trilogen och ett slutgiltigt direktiv lär presenteras de närmaste månaderna.

Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson är generellt sett positiv till utvecklingen för våra prioriterade frågor.

– Det råder fortfarande tveksamhet kring vissa formuleringar, men för våra fyra viktigaste frågor ser vi förslag till förändringar i rätt riktning – både från EU-parlamentet och ministerrådet, säger han.

Förhandlingarna om ett nytt avloppsdirektiv närmar sig sin upplösning. Vi lägger inom kort en händelserik oktober bakom oss och ser fram emot några månader av slutförhandlingar mellan EU-kommissionen, EU-parlamentet och ministerrådet, den så kallade trilogen. Sedan kommissionen presenterade sitt förslag i oktober 2022 har vi på Svenskt Vatten framför allt drivit fyra prioriterade frågor:

 • Undantag för Weserdomen.
  Försämringsförbudet i ramdirektivet för vatten innebär att avloppsreningsverk inte får byggas eller byggas ut vilket hindrar ortsutvecklingen. Utan undantag riskerar vi att stoppa befolkningstillväxt i svenska kommuner. 
 • Kväverening ska enbart tillämpas där det gör miljönytta.
  Vi måste bort från one-size-fits-all principen med 85% kväverening överallt. Annars får vi stora kostnader för hushållen, utan miljönytta för våra vatten. 
 • Producentansvar för avancerad rening.
  Det utvidgade producentansvaret ska fortsatt avgränsas till tillverkare och importörer av kosmetika och läkemedel. Ett sådant ansvar skapar tydliga och innovationsdrivande incitament för läkemedelsproducenterna att på sikt utveckla läkemedel som är nedbrytbara. 
 • Tätortbegreppets definition.
  Definitionen av tätbebyggelse behöver ändras så att den blir rimlig även för svenska förhållanden. Oskäligt små hussamlingar riskerar krav på rening i gemensamma system. 

Under processens gång har vi på Svenskt Vatten skrivit remissvar samt fört dialog med svenska företrädare i EU. Utöver det har vi samverkat med den europeiska samarbetsorganisationen EurEau och agerat kanslistöd åt Regionkommittén. Förhandlingarna av det slutgiltiga direktivet inleds nu och pågår de närmaste månaderna. Ett förslag för beslut finns troligast först efter årsskiftet 2023/24.