Experterna blickar tillbaka på 2023 och spår 2024 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Experterna blickar tillbaka på 2023 och spår 2024

Vi lägger ett otroligt händelserikt år till händelserna och låter våra experter summera 2023. Vad tar de med sig från året som gått? Och vad ser de egentligen i spåkulan inför 2024?

Maria Holmgren, senior miljöjurist

 1. Vilka är de största vattenrelaterade händelserna från 2023?
  Att utredningen Vattenfrågor vid planläggning och byggande har kommit med sitt betänkande med förslag. Även om förslagen inte löser alla dagvattenfrågor kan de förhoppningsvis vara en pusselbit för att få en bättre dagvattenhantering.

  Domen i PFAS-målet i Ronneby.

  Även skadeståndsprocesser/förhandlingar på grund av översvämningar har varit en stor fråga under året.
 2. Vad kommer du att minnas från året?
  Domen i PFAS-målet i Ronneby som gav de boende/klagande rätt till ersättning och att det sannolikt blir ytterligare stämningar mot VA-bolaget (100 personer till enligt advokats uttalande i media).

 3. Vad tror du kommer att prägla 2024?
  Klimatanpassningsfrågor/dagvattenfrågor och PFAS-relaterade frågor; frågan om förbud inom EU, enskilda processer kring skadestånd, frågor kring sanering av PFAS-förorenade områden. Dessutom fortsätter skadeståndsprocesser efter översvämningar att vara aktuellt.

 

Anders Finnson, avlopp, miljö- och kemikaliearbete och samordnare för EU-arbete

 1. Vilka är de största vattenrelaterade händelserna från 2023?
  Avloppsdirektivet och att vi fått med våra allra viktigaste frågor in i slutförhandlingarna.

 2. Vad kommer du att minnas från året?
  Vår lyckade och fullsatta Nordiwa-konferens 5–7 september i Göteborg.

 3. Vad tror du kommer att prägla 2024?
  PFAS - när det gäller vattenperspektivet så kommer diskussionen bli ännu starkare om PFAS i våra vatten och om vikten av breda PFAS-förbud.

 

Bertil Lustig, dricksvattenexpert

 1. Vilka är de största vattenrelaterade händelserna från 2023?
  Alla vattentjänstplaner som arbetades fram. De skulle onekligen göras under 2023, men det är imponerande i varje fall.

 2. Vad kommer du att minnas från året?
  Många bekanta började tala om, med förvåning, att VA-taxorna ökade mycket.

 3. Vad tror du kommer att prägla 2024?
  PFAS.

 

Klara Westling, expert inom avlopp och miljö

 1. Vilka är de största vattenrelaterade händelserna från 2023?
  Avloppsdirektivet, inget snack om saken!

 2. Vad kommer du att minnas från året?
  Förutom avloppsdirektivet, Det var väldigt torrt i början av sommaren och sen blev det väldigt blött. Det var inte bra för jordbruket. Skredet över E6 beror ju såklart delvis på vatten. Översvämningar i Heby, Sala mm. COP28 i Dubai där man i alla fall tar små myrsteg framåt för att minska klimatförändringarna. Pågående revidering av jättemånga EU-direktiv samtidigt som kommer sätta ramar för alla EU:s VA-verksamheter i decennier framåt. PFAS-rättegången och alla rundor kring det. Mycket snack om att nästa stora kris/krig kommer vara på grund av vatten, vatten kommer bli det nya stora ämnet efter miljö och klimat. Men trots det görs ju inte nog mycket för att skydda vårt vatten här i världen…

 3. Vad tror du kommer att prägla 2024?
  Jag tror att två saker kommer att prägla 2024 i huvudsak. Dels EU-valet, som kommer att sätta riktningen för EU:s politik de kommande fem åren. EU har haft en stor satsning på sin miljöpolitik (inklusive vatten) den senaste mandatperioden. Kommer den bestå eller kommer den monteras ned? Sedan kommer såklart utvecklingen i det världspolitiska läget spela stor roll. Det har man ju ingen aning om vilken riktning det kommer att ta men blir det värre kommer det såklart minska både fokus och antagligen också tillgänglig budget etcetera kopplat till miljö/vattenfrågan. Så vi får hoppas att läget lugnar sig så att vi kan lägga pengar på saker som byggs upp i stället för som bryter ner och förstör!

 

Ulf Thysell, strateg klimatanpassning och civil beredskap

 1. Vilka är de största vattenrelaterade händelserna från 2023?
  PFAS-domen, att Svenskt Vattens vd blev vald till president i EurEau, att avloppsdirektivet är på väg fram och att vi gjort ett gott arbete med att påverka slutresultatet och framför allt att så många kommunpolitiker tagit stort ansvar i ekonomiskt tyngre tider och höjt VA-taxorna rejält för att kunna möta de utmaningar som VA-verksamheterna står inför!

 2. Vad kommer du att minnas från året?
  Förutom att jag började arbeta på Svenskt Vatten så är det att VA-beredskapsutredningen startade upp. Det breda anslaget ger goda förutsättningar för en ordentlig nulägesbeskrivning av VA-organisationernas kunskaper, förmågor och utmaningar samtidigt som det ges möjlighet till skarpa förslag för att utveckla vattentjänsterna och VA-strukturerna.

 3. Vad tror du kommer att prägla 2024?
  Jag själv kommer att jobba för optimism, framtidstro och glädje; men tror tyvärr att det blir effekterna av det ekonomiska läget i kommunerna. Jag hoppas jag har fel och att VA-organisationerna kan bidra till en snabbare återhämtning genom att fortsätta genomföra nödvändiga investeringar och driftåtgärder i en hög takt. En tråkig bubblare är det osäkra omvärldsläget som kan göra att säkerhetsfrågor seglar förbi många andra viktiga VA-frågor.