EurEau uppmanar Ursula von der Leyen att vidta åtgärder mot PFAS i öppet brev - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EurEau uppmanar Ursula von der Leyen att vidta åtgärder mot PFAS i öppet brev

EU:s gröna giv kan inte lyckas så länge PFAS produceras och används. Det menar EurEau i det öppna brev som adresseras direkt till Ursula von der Leyen, ordförande i Europeiska kommissionen. Som president för EurEau står Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm som en av brevets två undertecknare. Efter att ha noterat en avstannande arbetstakt med EU:s kemikaliestrategi menar han att hälsa och miljö måste få högre prioritet.

– Vi kan inte stå bredvid och titta på när den europeiska folkhälsan står på spel, säger Pär Dalhielm.

Den europeiska samarbetsorganisationen EurEau uppmanar i ett öppet brev den Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att EU måste vidta snabba åtgärder mot fortsatta PFAS-föroreningar i vår miljö. Vidare uppmanas von der Leyen att stötta det universella begränsningsförslag som just nu finns framlagt för den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA. Enligt Pär Dalhielm, som utöver Svenskt Vattens vd även är ordförande i EurEau, har den europeiska organisationen noterat en mindre önskvärd utveckling i diskussionen kring en totalbegränsning av PFAS:  

– Vi noterar en tydlig förändring i EU-kommissionens tonläge och arbetstakt med kemikaliestrategin. Detta samtidigt som delar av kemikalieindustrin ökar aktiviteten genom att mobilisera omfattande resurser för att hindra, urvattna och försena en striktare PFAS-lagstiftning. Situationen är djupt oroande. Att skriva brev till kommissionens ordförande är inget vi gör utan väldigt goda skäl, så detta initiativ är väl avvägt från EurEaus sida. Dett är dessutom viktigt att den svenska regeringen tydligt tar ställning och stöttar det föreslagna förbudet, förklarar Pär.

Samtidigt har den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) flaggat PFAS som ett potentiellt allvarligt hot mot hälsan, vilket har lett till brådskande åtgärder från vattensektorns sida. EurEau menar att utmaningarna med PFAS-föroreningar är flera, mångfacetterade, och utgör betydande hinder för att uppnå målen som fastställts i den europeiska gröna given. Bland dessa hinder finns en resurskrävande reningsprocess, konsekvenser för den cirkulära ekonomin, och miljöpåverkan.

Läs hela brevet här.