EurEau-kommitté samlades för att diskutera gemensamma frågor - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EurEau-kommitté samlades för att diskutera gemensamma frågor

I förra veckan möttes medlemmar i EurEau-kommittén för EU-frågor gällande juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning (EU3) i Dublin. Från Svenskt Vatten deltog Erik Karlsson, strateg för ledningsnät och tillgångsförvaltning, och Sarah Berwick, senior miljöjurist, på mötet. Efter sammankomsten är det några specifika frågor som framträder som särskilt prioriterade.

– Det var tydligt att PFAS-frågan blir en allt större fråga i fler länder. Såväl Frankrike som Belgien lyfte höga nivåer som ett stort problem. Det finns inte minst en förtroendeaspekt som behöver diskuteras, särskilt nu när gränsvärdena hamnar under luppen i och med dricksvattendirektivet, säger Erik.

Cirka 30 medlemmar i EU3, EurEaus kommitté för juridik, ekonomi och tillgångsförvaltning, samlades i Dublin under förra veckan. Under sammankomsten i den irländska huvudstaden diskuterades gemensamma utmaningar som gränsvärden för PFAS, konkurrens om vattenresursen och regulatorfunktion för regelgivning och tillsyn över vattensektorn. Dessutom fördes både undantag från miljöbedömningar och energineutralitet på tal. Över lag menar Svenskt Vattens representanter Erik Karlsson och Sarah Berwick att många av frågorna känns igen från diskussioner som förs i Sverige.

– Genom att delta tar vi del av mycket intressant information. Det är lärorika möten, men sällan dyker det upp något som är nytt för oss – det brukar snarare bekräfta att vi för många av diskussionerna även på lokal och nationell nivå, berättar Sarah.

Ett sådant exempel var diskussionen om förnybarhetsdirektivet och vad det innebär för vattenresursen. I Tyskland byggs det i snabb takt för att öka den gröna energitillgången och för att underlätta byggnationen har man valt att inskränka på kraven om miljöbedömningar. Detta kan få konsekvenser för vattenmiljön och Erik menar att diskussionen känns igen från svenska sammanhang. Därför fortsätter vi att bevaka frågan nära. Även energineutralitet som den formuleras i det reviderade avloppsdirektivet hamnade under luppen och det blev tydligt att det i länder med möjlighet att bygga ut solenergi finns en stor fördel.

– Det är de här diskussionerna jag ser som extra intressanta under våra möten. Det synliggör att vi alla hamnar under samma krav trots att vi har så olika förutsättningar, förklarar Erik.