EU-direktiv och lokal förankring på NAM i Borås - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

EU-direktiv och lokal förankring på NAM i Borås

Avloppsdirektivet och andra EU-frågor mötte lokala förutsättningar när Borås agerade värdkommun för Nationella konferensen för Avlopp & Miljö den 8–9 februari. Från scenen inne på Borås Kongress guidade Svenskt Vattens Klara Westling och Peter Sörngård deltagarna på en resa som tog oss till såväl Sobackens nya avloppsreningsverk som in i EU:s allra innersta kärna. Gemensamt för alla föredrag var framlyftandet av den viktiga roll som VA har i ett samhällsperspektiv.

– VA-branschen är en viktig komponent i ett hållbart samhälle, förtydligade Klara Westling i sin föreläsning om Klimatneutral VA 2030.

Den 8 och 9 februari gick 2023 års NAM av stapeln i Borås. Konferensens upplägg med plenumföreläsningar följt av studiebesök på onsdagen och fyra tematiska spår på torsdagen gav chans till både överblick och förkovran. VA generellt, och naturligtvis avlopp i synnerhet, sattes i ett bredare samhällsperspektiv på både lokal, nationell och europeisk nivå. Avloppsdirektivet och andra EU-direktiv av stor vikt för branschen fick en genomlysning, Naturvårdsverket presenterade sina senaste förändringar och rapporter, och Borås Energi och Miljö fick presentera det nya avloppsreningsverket Sobacken dit eftermiddagens studiebesök även förlagts.
Efter en uppskattad konferensmiddag gick torsdagen i stället i valfrihetens tecken. De fyra parallella spåren Recipienten i fokus, Från reningsverk till resursverk, Utsläppskontroll – övervakning och skötsel och Klimatpåverkan och klimatanpassning gav besökarna möjlighet att fokusera på sina intresseområden.

EU-direktiv genomsyrade konferensen

Urvalet av teman till trots var det ett samtalsämne som genljöd i korridorerna mer än något annat. Förslaget till det nya avloppsdirektivet gjorde sin närvaro känd, oavsett om det skedde genom direkta omnämnanden eller avlägsna kopplingar. Redan under tisdagen gick Svenskt Vattens Anders Finnson igenom direktivet och dess påverkan, och Naturvårdsverkets Anna Myhr och Martin Holm presenterade de ändringar som görs i förberedelse för direktivets intåg. Därefter återkom ämnet i flera programpunkter under onsdagen. Peter Sörngård, moderator för konferensen och expert på avlopp, miljöfrågor och havs- och vattenförvaltningen på Svenskt Vatten, fokuserade på krav på avancerad rening, medan hans moderatorkollega Klara Westling presenterade skrivningar om klimatpåverkan. Hon poängterade att de krav på energineutralitet som förekommer i direktivet inte ska ses som krav på enskilda anläggningen utan som en branschgemensam utmaning.

– Vi måste se till ett samhällshållbarhetsperspektiv, det är hela branschen som ska vara energineutral, informerade Klara.