Ett steg tillbaka och ett framåt i diklofenak-debatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ett steg tillbaka och ett framåt i diklofenak-debatten

Efter en tids positiv utveckling kring begränsad försäljning av läkemedel med diklofenak har vi den senaste tiden sett oroande tendenser. Voltaren Gel återintroduceras i dagligvaruhandeln parallellt med att regeringen ännu inte agerat på Läkemedelsverkets förslag att stoppa försäljningen av diklofenak utanför apoteken. Samtidigt agerar de stora dagligvarukedjorna och väljer att avbryta försäljningen av diklofenakgel. Svenskt Vattens miljöexpert Anders Finnson uttalar sig i Läkemedelsmarknaden där han fastslår att det bristande intresset från regeringen är bekymmersamt.

- Det är alltid oroväckande för en utredning när den inte ens går ut på remiss. Det görs många utredningar på vattenmiljö-området och de går nästan alltid ut på remiss även det kan ta stopp efter det. Den här har inte ens tagit sig över första häcken, och det är inte bra, berättar han för Läkemedelsmarknaden.

Diklofenak är en verksam substans som lindrar smärta och hämmar inflammationer. På grund av sin påverkan på vattenmiljön har Havs- och Vattenmyndighetens kategoriserat substansen som ett särskilt förorenande ämne. Därtill kräver diklofenak teknik för avancerad läkemedelsrening, vilket enbart ett fåtal reningsverk är utrustade med. Diklofenak återfinns bland annat i Voltaren Gel, som nu alltså ska återintroduceras i svensk dagligvaruhandel efter att ha dragits in från densamma i juli 2021. Tillverkaren Haleon motiverar beslutet med att deras kampanj om ansvarsfull användning fått fäste hos konsumenter. Anders Finnson menar att argumenten brister då miljöskadan är så omfattande.

- Endast cirka sex procent av diklofenak i gelen tas upp genom huden, resten går ut i avloppsvattnet. Användandet är ett av våra största problem eftersom läkemedlet är icke nedbrytbart och skadligt vid mycket små nivåer samtidigt som det används mycket och är receptfritt, säger han.

I stället uppmanar Anders regeringen att gå vidare med Läkemedelsverkets förslag om att förbjuda receptfri diklofenakgel i dagligvaruhandeln. Utredningen som ligger bakom förslaget lämnades in redan i december 2021 men sedan dess har uppdateringarna i frågan lyst med sin frånvaro. När informationen om att Voltaren återintroduceras i handeln nådde Svenskt Vatten kontaktade vi socialdepartementet för att få i gång processen. Begränsning av försäljningen har tidigare visat sig vara effektivt. När Sveriges Apoteksförening antog branschöverenskommelsen att produkter med diklofenak endast skulle säljas bakom disk hos samtliga medlemsapotek sjönk försäljningen med 20%. Den minskningen hade kunnat vara förgäves om gelen åter går att köpa i närmaste dagligvarubutik. Lyckligtvis har de stora livsmedelskedjorna valt att dra in försäljningen av Voltaren Gel med hänvisning till miljöriskerna – ett beslut som går helt i linje med utvecklingen i fråga om läkemedelshalter.

- Det finns en stor risk att våra nationella gränsvärden för diklofenak överskrids i över 100 recipienter. Dessutom röstade EU-parlamentet i dagarna igenom ett förslag på maxkoncentration för diklofenak i europeiska vatten som är betydligt strängare än de svenska gränsvärdena, avslutar Anders.