Efterfrågat ekonominätverk håller första mötet i september - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Efterfrågat ekonominätverk håller första mötet i september

Sedan ett par år tillbaka driver Svenskt Vatten ett flertal nätverk. Nu lägger vi i nästa växel för ekonominätverket som håller sin första större träff i september. I det pressade ekonomiska läget ser vi allt fler frågor på området och vi bjuder därför in våra medlemmar till den digitala träffen och uppmanar alla som har frågor för diskussion inom nätverket att skicka in dessa till oss.

Räntehöjningar, investeringsskulder och råvarupriser som sticker i höjden bidrar alla till ett tufft ekonomiskt läge för va-Sverige. För att diskutera våra viktiga finansiella frågor välkomnar vi samtliga medlemmar till en första större träff för ekonominätverket. Träffen sker digitalt på Zoom den 15 september kl. 12-13.

Ekonominätverket har en arbetsgrupp som består av personer från Mittsverige Vatten & Avfall, Göteborg Kretslopp och Vatten, Stockholm Vatten och Avfall, Kalmar Vatten, VA SYD, Sydvatten, Käppala och Lumire. Vid detta första möte kommer vi att diskutera behovet och syftet med nätverket samt informera om ett antal aktiviteter som rör ränteavdragsbegränsning, taxonomi och fondering. Har ni frågor som ni vill att nätverket ska diskutera eller utveckla så fyll i dessa i formuläret på denna länk.