Dricksvatten ur annan synvinkel för Svenskt Vattens nya expert - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten ur annan synvinkel för Svenskt Vattens nya expert

För många av våra medlemmar blir det ett välbekant ansikte som ansluter till Svenskt Vatten som ny dricksvattenexpert. Under hösten stod hon på scen vid ett flertal av våra konferenser och seminarier genom sin roll på Livsmedelsverket, men i slutet av februari blir Sandra Strandh en del av VA-branschen. I grund och botten är Sandra livsmedelsinspektör och under de senaste åren har dricksvatten varit hennes fokusområde, något hon nu ser fram emot att få nya perspektiv på genom sin tjänst på Svenskt Vatten.

– Jag tycker det är jätteroligt att arbeta med dricksvattenfrågor. Sen ska det bli spännande att få den nära kontakten med branschen, det ser jag fram emot, säger Sandra.

Dricksvatten är i allra högsta grad på tapeten. Sedan EU antog det nya dricksvattendirektivet har ett febrilt arbete med de svenska föreskrifterna pågått och implementeringen av dessa pågår för fullt i VA-Sverige. I sin tjänst på Livsmedelsverket har Sandra Strandh varit högst delaktig i arbetet med dricksvattenföreskrifterna, inte minst när det gäller de nya gränsvärdena för PFAS. Utöver framtagandet av nya föreskrifter och uppdatering av de existerande, var vägledning för både bransch och kontrollmyndigheter en viktig del av tjänsten. Kunskapen och insikterna kring de nya föreskrifterna kommer att vara av stor betydelse för både Svenskt Vatten och våra medlemmar.

– Svenskt Vatten kan verkligen bidra till vägledning och riktlinjer för att kraven i både dricksvattenföreskrifterna och kommande lagstiftning uppfylls. I det arbetet blir jag en tillgång eftersom jag varit med och tagit fram föreskrifterna på Livsmedelsverket, förklarar Sandra.

”Ingen vecka utan PFAS”

Förutom perspektiv och insyn i Livsmedelsverkets föreskrifter har Sandra lång erfarenhet av PFAS-frågan, inte minst i arbetet med de nya gränsvärdena som börjar gälla 2026. Evighetskemikalierna har varit en del av hennes yrkesliv under lång tid och hon nämner att det sällan går en hel vecka utan att frågan kommer på tal.

– Det är förmodligen den största dricksvattenrelaterade frågan vi har just nu, inte minst medialt. Då är inte ens all lagstiftning på plats än, påpekar Sandra.

Trots att gränsvärdena börjar gälla först 2026 finns det redan nu arbete att utföra. Inte minst ska nuvarande halter av PFAS fastställas, men Sandra menar att det finns värde i att invänta vägledning.

– Min upplevelse är att verksamheterna är måna om att följa föreskrifterna, vilket är fantastiskt men samtidigt vill jag förmedla lite lugn i frågan – det får ta tid att implementera, det får ta tid att ställa om, berättar hon.

Dricksvatten ur olika perspektiv

Utöver rollen på Livsmedelsverket har Sandra arbetat inom kommunal verksamhet, där tillsyn av dricksvattenanläggningar ingick i arbetsuppgifterna. När hon ansluter till Svenskt Vatten den 27 februari lägger hon till branschperspektivet till det statliga och kommunala arbetet med dricksvattenfrågor hon har med sig sedan tidigare. Och att få arbeta utifrån branschens synvinkel är något hon ser fram emot.

– Det är en väldigt ambitiös och kunnig bransch, jag slutar aldrig att imponeras av den kunskap om allt ifrån teknik till processer som finns ute hos verksamheterna, säger Sandra.