Det kommunala utjämningssystemet – ny källa till finansiering av VA i kommunerna? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Det kommunala utjämningssystemet – ny källa till finansiering av VA i kommunerna?

Investeringsbehoven stod i centrum när Svenskt Vatten bjöd in till eftermiddagsseminarium i Almedalen. Under det avslutande panelsamtalet visade även rikspolitiker från både Socialdemokraterna och Moderaterna tecken på att lyfta vattenfrågorna högre på agendan.

Svenskt Vattens seminarium i Almedalen 2023 ”Hur mycket får vattnet kosta” fokuserade på VA-branschens investeringsbehov. Erik Karlsson, tillgångsstrateg på Svenskt Vatten, presenterade slutsatserna i Investeringsrapporten 2023 vilken visar på att branschen är underinvesterad med cirka 10 miljarder i förhållandena till behoven. Skälen till detta är flera men regler kring finansiering och svårigheten att hitta kompetent personal är särskilt viktiga. Det som driver behoven är inte bara nya krav och klimatanpassning utan framför allt behoven av reinvestering i åldrande infrastruktur.

Erik A Eriksson, en av ordförandena i Hela Sverige ska leva (den andra sitter i Svenskt Vattens styrelse, Irene Oskarsson) gjorde en fascinerande exposé hur olika Sverige kan se ut och te sig för människor beroende på var man bor. Man kan tro att detta är en glesbygdsförening men även människor från stadsdelar i större städer deltar i arbetet.

- Det kan bli väldigt spännande diskussioner, sa Erik A Eriksson, även om VA rätt sällan är uppe på agendan. Med kommande prishöjningar kan det nog förändras.

I det avslutande panelsamtalet började riksdagsledamöterna Joakim Järrebring (S) och Johanna Hornberger (M) med att be lite om ursäkt för att man som politiker inte tagit denna fråga på tillräckligt stort allvar ännu. Men båda menade att det var hög tid och att man var beredd att ta tag i problemet.

- Det kommunala skatteutjämningssystemet är en möjlighet, menade Johanna Hornberger. Vatten borde vara lika viktigt att utjämna skillnader mellan kommunerna.

Det går inte att säga hur de andra regeringspartierna ställer sig till förslaget om att använda det kommunala utjämningssystemet till att finansiera infrastruktur till VA- tjänster. Men det är ett intressant förslag som tål att tänkas på. Alla idéer är i detta skede välkomna med tanke på storleken på utmaningen.

- Att fixa regelverket kring finansiering och fondering borde gå rätt snabbt, sa Joakim Järrebring.

Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm underströk att det också behövdes en sammanhållande berättelse om varför infrastrukturen är viktig och att investeringar på 560 miljarder till 2040 innebär arbetstillfällen och att mer resurser kan tas till vara.