Det första beskedet om ett nytt avloppsdirektiv - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Det första beskedet om ett nytt avloppsdirektiv

EU-parlamentet har släppt de första färdiga resultaten från förhandlingarna med Ministerrådet om ett nytt avloppsdirektiv. De blev klara idag.

Tätorter för minst 1 000 invånare (pe) ska rena biologiskt syreförbrukande ämnen senast 2035.

Alla reningsverk för tätorter med minst 150 000 invånare (pe) ska rena kväve och fosfor senast 2039 och reningsverken för tätorter med minst 10 000 invånare (pe) ska göra det senast 2045. Inget nämns om behovsprövning och inga detaljer nämns om reningsgrad eller hänsyn till naturens förmåga att rena kväve (s.k. kväveretention).

Avancerad rening (läkemedelsrening) ska vara införd senast 2045 för alla reningsverk för tätorter med minst 10 000 invånare (pe). Producenter av läkemedel och kosmetika ska betala minst 80% av kostnaderna. Inget nämns om behovsprövning eller detaljer om utsläppskrav.

EU-länderna ska gynna återanvändning av avloppsvatten, särskilt i områden med vattenbrist.

-  Det är glädjande att ett nytt avloppsdirektiv är nära och positivt att förorenarna ska betala den dyra avancerade reningen. Vi hoppas att fler detaljer klarnar om kvävereningen. Ska svenska reningsverk rena kväve utan att det behövs tvingas de kasta pengarna i sjön, kommenterar Pär Dalhielm som är VD på svenskt Vatten

Förekomsten av sjukdomsframkallande mikroorganismer ska mätas, till exempel virus för SARS-Cov-2, polio och influensa. Mätkrav införs också av evighetskemikalier som t.ex. PFAS samt av mikroplaster.

Hur helheten och detaljerna kommer se ut är inte klart än. Det blir offentligt när hela direktivet presenteras i februari.

EU-parlamentets pressmeddelande.