Brev till Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Brev till Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari

Svenskt Vattens VD Pär Dalhielm har skrivit ett brev till Klimat och miljöminister Romina Pourmokhtari där problemen med EU-kommissionens förslag till reviderat avloppsdirektiv påtalas.

Ett effektivt och relevant avloppsdirektiv

EU-kommissionen har föreslagit ett reviderat avloppsdirektiv. Svenskt Vatten bedömer att detta saknar viktiga krav och måste anpassas efter svenska och skandinaviska förhållanden. Bra krav behöver förbättras, andra bör anpassas efter miljöns behov.

Svenskt Vatten önskar att regeringen driver på i Ministerrådet om:
- Ett villkorat undantag i avloppsdirektivet från ramdirektivets försämringsförbud,

- Kvävereningskrav som utgår från miljöns behov och anpassas till kalla klimat,

- Tätorter ska avse större hussamlingar än för 10 personer, förslagsvis minst 50 personer,

- Krav på rening av mikroföroreningar som utgår från behoven i miljön och helt och hållet finansieras av de som producerar föroreningarna i läkemedel och kosmetika.

Förslaget från EU-parlamentets rapportör den 27 mars till ändringar av Kommissionens förslag går delvis men otillräckligt i önskvärd riktning och delvis i motsatt riktning.

Det allvarligaste problemet har varken Kommissionen, EU-parlamentets rapportör eller någon på Ministerrådets senaste möte föreslagit en lösning på. Det är hur miljöskyddande effektiva avloppsreningsverk ska undgå förbud på grund av Ramdirektivets för vatten försämringsförbud efter EU-domstolens s.k. Weserdom. Sådana förbud driver miljöarbetet bakåt där expansion av effektiva reningsverk inte tillåts och de orter som drabbas inte kan utvecklas. Areella näringar som t.ex. jordbruket tvingas kompensera för det avloppsreningen förbjuds göra när bindande EU-krav på vattenkvalitet och Riksdagens miljömål för vatten ska följas.

Problemet är konkret i Sverige, exempelvis i regeringens ärende om Uppsala avloppsreningsverk. I Danmark har Miljöministeriet och Miljöstyrelsen fått återkalla sin vägledning om hur ramdirektivets regler ska tillämpas efter ett överprövat ärende. Reningsverk i Sverige och i bl.a. Finland och Tyskland kan förbjudas på grund av mycket små men oundvikliga utsläpp av metaller som t.ex. kvicksilver från amalgam i befolkningens tänder. Reningsteknik för metaller saknas. Då går det inte alltid att följa kraven vid etablering och utbyggnad av reningsverk.

Pär Dalhielm
VD
Svenskt Vatten AB

Brevet som PDF