Branschens gemensamma bild på Kommittédagarna 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Branschens gemensamma bild på Kommittédagarna 2023

Under veckan har Svenskt Vattens årliga kommittédagar ägt rum i Stockholm. Arbetet inom våra expertkommittéer är en av de viktigaste plattformarna för att kommunicera över organisationsgränser och fokusera på våra gemensamma frågor. I år var den gemensamma bilden en av agendans huvudpunkter – och där ingick såväl tillbakablickar som framåtspaningar.

Under tisdagen och onsdagen träffades ett drygt femtiotal anställda och medlemmar från Svenskt Vattens kommittéer på Clarion Hotel Stockholm. Utöver värdefull tid i respektive kommitté diskuterades branschens gemensamma bild med deltagarna. Dagarna inleddes med en sammanfattning av fjolårets sammankomst och de centrala teman som då identifierades som kritiska för VA-branschen; kris och beredskap, nya finansieringsmodeller, samt resurseffektivitet. Det rådde enighet om att frågorna fortfarande är några av de mest prioriterade för branschen. Dessutom kommer de vara av stor vikt för den strategi som sätts av Svenskt Vatten framåt, där VA-branschens behov och långsiktiga målbild kommer att sätta tonen. Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm uttryckte det under dagarna som att en gemensam bild smäller högre än 290 individuella röster.

Utöver de gemensamma frågorna, utmaningarna och bilden innehöll dagarna mycket annat. Bland annat fick vi tillfälle att blicka mot omvärlden och framtidens VA-bransch tillsammans med Kairos Future, höra mer om innovationsplattformen WAVE och branschens forskningsbehov, samt information rörande lanseringen av nya VASS som sker under nästa år. Kommittédagarna underströk vikten av att träffas, diskutera och lyssna in vilka behov som finns i branschen – och dessutom vem man kan vända sig till för ett gemensamt jobba fram en lösning.