Nationella strategin för klimatanpassning publicerad - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nationella strategin för klimatanpassning publicerad

Vi på Svenskt Vatten är positivt inställda till regeringens Nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning som nu är publicerad.

Regeringen har släppt sin Nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning. I den lyfts många åtgärder och perspektiv där vi särskilt vill lyfta fram att regeringen önskar utreda en lagstiftning som förtydligar och möjliggör långsiktiga ansvars- och finansieringsmodeller. Vi är eniga med regeringen om att vattenrelaterade risker bedöms och åtgärdas bäst lokalt i samråd med inblandade aktörer. Vi är även ense om att det är viktigt att utgå från avrinningsområdet.

- Även om staten kan behöva bidra är en modell för långsiktig finansiering en nyckel om vatteninfrastrukturen ska kunna både byggas och skötas under mycket lång tid, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

Vi är också mycket positiva till att regeringen vill säkerställa robusta vattentjänster och i det sammanhanget se över ansvarsfördelningen för dagvattenhanteringen. Frågan hade gärna fått finnas med i direktiven för den tillsatta utredningen. Vi har föreslagit en sådan koppling.

- Från vår sida ser vi fram emot att bli involverade och bidra på bästa sätt. Vi har sedan tidigare aviserat för departementet om vårt intresse att medverka i utredningens expertgrupp, ett erbjudande som står kvar, säger Pär.

Läs regeringens Nationella strategi och handlingsplan för klimatanpassning.