Beredskapstonad allmän motionstid för VA-frågorna - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beredskapstonad allmän motionstid för VA-frågorna

Årets allmänna motionstid avslutades i oktober och en allt dystrare omvärldsbild verkar influera motionerna som inkommit under perioden. Det märks inte minst på att flertalet vattenrelaterade förslag har direkt koppling till beredskap. Dessutom vill flera riksdagsledamöter se att Vattentjänstlagen granskas och eventuellt ändras, särskilt med hänsyn till klimatanpassning, investeringar och beredskap.

Beredskap står högt på riksdagens agenda. Det framgår tydligt av de förslag som inlämnats under årets allmänna motionstid som avslutades den 5 oktober. VA-området är inget undantag utan flera av de vattenrelaterade motionerna är direkt kopplade till ökad beredskap, bland annat inlämnade av ledamöter från Centerpartiet, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna. I anslutning till ökad beredskap finns även förslag för att se över vattentjänstlagen, samma lagstiftning uppmärksammas också i kontexterna klimatanpassning och investeringsbehov. Utifrån det stora intresset för vattenresursens del i den civila beredskapen syns en tydlig koppling till värnande om resursen i kris och krig. En nationell vattenresursstrategi eller vattenresurslag föreslås i flera motioner och med formuleringar som är helt eller delvis hämtade från Svenskt Vattens blå färdplan.

Utöver beredskap är även kemikaliefrågor vanligt förekommande i motioner gällande VA. Centerpartiets miljöpolitiska talesperson, Stina Larsson, betonar vikten av utfasning av PFAS och diklofenak där hon bland annat föreslår en utredning för att förbjuda den sistnämnda. Även Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lämnat in motioner på samma ämne medan Sverigedemokraterna uppmärksammar det svenska importberoendet på viktiga kemikalier för dricksvatten och avlopp. De föreslår att regeringen säkerställer att Sveriges lager av kemikalier är tillräckliga för att klara en längre isolering i händelse av krig. I samma motion nämns även vikten av ett PFAS-förbud.