Årets taxeundersökning öppen fram till februari - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Årets taxeundersökning öppen fram till februari

I fjol såg vi höjda VA-taxor på många håll i Sverige. Med tanke på såväl ökade utgifter som de indikationer som hittills inkommit till Svenskt Vatten ser det ut som trenden håller i sig. Vår årliga taxeundersökning, som öppnade strax innan jul, pågår fram till den 9 februari.

Sedan den 20 december är Svenskt Vattens taxeundersökning öppen. 2023 var ett ekonomiskt ansträngt år vilket medförde höjda taxor och Svenskt Vatten har hittills fått indikationer på att även 2024 års undersökning kommer visa på högre taxenivåer. Ökade utgifter för el, kemikalier, underhåll samt ett förändrat ränteläge är de flitigast angivna orsakerna till höjningen. En mer fullständig bild kommer att publiceras i samband med att analysrapporten offentliggörs under våren.

Förändrade VA-taxor bekräftas genom beslut i kommunfullmäktige, ofta i slutet på november eller under december. Innan en fullständig rapport baserad på årets taxeundersökning tagits fram är slutsatser svåra att dra, men hittills har vi sett exempel på förslag om ökade avgifter upp till 50 %. Alla kommuner reviderar dock inte sin taxa och vår uppskattning är att den genomsnittliga höjningen för 2024 kommer att stanna på 10 – 15 % för typhus A, att jämföra med förra årets resultat som visade på en genomsnittlig höjning med 8 %. 

Årets undersökning kommer att vara öppen till den 9 februari.