Nyheter migration - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter migration

 • Håll dig uppdaterad om kommande dricksvattenrapportering till EU

  Enligt EU:s dricksvattendirektiv ska nationella data över dricksvattenkvalitet finnas samlade. Nu har Livsmedelsverket lämnat Sveriges förslag till rapporteringsplan för dricksvattendata till EU. Dessutom har de tagit fram stöd och instruktioner för hur rapporteringen ska ske.

 • VA-branschens framtid i fokus för ny omvärldsrapport

  Nu kan du som medlem ta del av en uppdaterad Omvärldsutblick mot 2035. Rapporten som tagits fram under våren 2024 beskriver åtta långsiktiga trender som på olika sätt påverkar VA-branschen de kommande åren. Dessutom ackompanjeras rapporten av en verktygslåda för dig att arbeta med i din organisation. – Vi tog fram rapporten för att utgöra startpunkt för Svenskt Vattens kommande strategiarbete. Men varför stanna där, vi tror att fler kan ha nytta av den, säger Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten.

 • Vad sker inom de branschgemensamma initiativen?

  Hållbar vattenanvändning, Framtidens VA-kostnader, Skyfall och Klimatneutral VA-bransch är alla branschgemensamma koncept som tagits fram utifrån medlemmarnas önskemål. Ambitionen är att få starkare genomslag genom en gemensam röst. Här berättar vi om status för de olika initiativen.

 • Utblick Europa

  Ett nära på slutförhandlat avloppsdirektiv, tveksamheter kring det svenska införandet av hållbarhetsrapporteringen CSRD och PFAS-förekomster i EU-politikernas blod. Den senaste tiden har bjudit på stora rubriker från den europeiska arenan.

 • Vad vet VA-kunderna om vatten?

  För att ta tempen på kunskaper och attityder kopplade till vattenfrågan, genomförde Origo Group under hösten en målgruppsanalys för Svenskt Vattens och medlemmarnas räkning. Resultatet presenterades på kommunikationskonferensen i januari.

 • Nu finns P94 tillgänglig i Vattenbokhandeln

  Efter ett gediget arbete finns nu publikationen P94 Kommunala föreskrifter om användningen av den allmänna VA-anläggningen tillgänglig i Vattenbokhandeln. Publikationen ersätter den tidigare versionen från 2007.

 • Rustad för regn? Fler översvämningar pressar kommunerna

  Nederbörd känner inga gränser, men det gör lagstiftningen. När regnet nu faller i större mängd och med ökad intensitet i ett allt varmare klimat, ställs ansvarsfrågan kring översvämningar på sin spets. Regnvattnet som faller på en plats, stannar inte kvar där utan rinner vidare nedströms och påverkar fastigheter, infrastruktur och mark längs med färden.

 • Polariseringen ger osäker VA-framtid i Europaparlamentet

  I söndags genomfördes EU-valet i Sverige. Det svenska valet innebar framgångar för Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och även i våra nordiska EU-grannar gick de gröna partierna starkt. I resten av Europa var det dock tydligt att högersidan gick framåt. Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm sammanfattar valet som polariserande och präglat av stärkta ytterkanter. – Det står ganska klart att vi kommer se en annat parlament under perioden 2024 – 2029. Det är troligt att det kommer att vara mer splittrat och svårare att nå breda överenskommelser. Vad det innebär för vattenfrågan återstår att se när kommission och parlament har formerat sig. I slutet av sommaren och hösten kommer vi veta mer om deras huvudsakliga strategier för kommande period och kan då bättre analysera hur vi kopplar våra frågor till dessa, säger han.

 • Tolv nya beviljade SVU-projekt

  Nu står det klart vilka nya projekt som får stöd genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU). Under vårens utlysning inkom totalt 22 ansökningar varav SVU beviljar stöd till tolv projektförslag. Bland ansökningarna utmärkte sig den höga frekvensen projekt med fokus på läkemedels- och PFAS-rening samt slambiokol. Med tanke på SVU:s tonvikt vid tillämpad forskning som ger nytta till Sveriges VA-organisationer var det inte förvånande att de beviljade projekten fokuserade på högaktuella utmaningar. – Värt att notera med de beviljade projekten i vårens utlysning är att de speglar branschens behov av ny kunskap för att hantera angelägna utmaningar. Till exempel är både PFAS och läkemedelsrening nya krav i regelverk som nyligen beslutats eller som kommer att komma inom kort, säger Alexander Keucken, forsknings- och utvecklingsledare på Svenskt Vatten.

 • Svenskt Vattens taxeundersökning 2024

  Svenskt Vattens årliga taxerapport visar att omvärldsfaktorer har en stark påverkan på VA-taxorna. Under de senaste åren har våra medlemmar behövt anpassa sig till en förändrad kostnadsbild samtidigt som de påverkas av flera stora kostnadsdrivande utmaningar. Detta syns tydligt i årets genomsnittliga taxehöjning på drygt 14 procent.