Vad vet VA-kunderna om vatten? - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Vad vet VA-kunderna om vatten?

För att ta tempen på kunskaper och attityder kopplade till vattenfrågan, genomförde Origo Group under hösten en målgruppsanalys för Svenskt Vattens och medlemmarnas räkning. Resultatet presenterades på kommunikationskonferensen i januari.

Vem sköter dricksvatten och avlopp? Hur mycket vatten går åt på ett dygn? Vem ansvarar vid en översvämning? Frågorna var många när Origo Group under hösten samlade 20 personer, med representanter från målgrupperna villaägare, boende i flerbostadshus, fastighetsägare och brf-styrelser, i digitala fokusgrupper och för djupintervjuer. Syftet var att lära sig mer om målgruppernas kunskaper samt att fånga upp eventuella skillnader mellan grupperna, allt för att få ett bra underlag för utveckling av de branschgemensamma kommunikationskoncepten. Målgruppsunderlaget hämtades från Uppsala Vatten, Vakin, VA-Syd samt Stockholm Vatten och Avfall.

Varierande vattenkunskap hos grupperna

Vad blev resultatet? Analysen visar att kunskap och engagemang varierar samtidigt som samtliga målgrupper skriver under på att vatten är livsviktigt både för individ och samhälle. Bland insikterna märks exempelvis:

  • Majoriteten anser att de har god vattentillgång och vattenkvalitet. Det finns vissa regionala skillnader, där boende i norr upplever både tillgång och kvalitet som mycket hög.
  • Engagemanget är tätt kopplat till kunskap och kostnadsmedvetenhet. Kunskapen om vattenfrågorna är störst hos fastighetsägare och lägst bland boende i flerbostadshus. Den sistnämnda gruppen skulle vara betjänt av mer information om exempelvis egen vattenförbrukning.
  • Få vet hur mycket vatten de förbrukar per dag, men en högre kostnad skulle motivera fler att spara på vattnet. Vatten upplevs i dag som mycket prisvärt, särskilt i jämförelse med andra nödvändigheter som el och drivmedel.
  • Kunskapen om skyfall och översvämningar, samt tillhörande beredskap och ansvar, är generellt låg förutom hos fastighetsägare.
  • Fastighetsägare och brf-styrelser har bäst koll på sin lokala VA-organisation rent generellt, och fastighetsägarna efterlyser ett utökat samarbete med VA-organisation och kommun.

Insikterna kommer nu att användas som underlag i det fortsatta kommunikationsarbetet inom de olika initiativen. Om du önskar ytterligare information om målgruppsanalysen, kontakta Sofia Barré.