Svenskt Vattens arbete med publikationer under 2023 - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Svenskt Vattens arbete med publikationer under 2023

Arbetet med Svenskt Vattens publikationer fortgår och under året kommer ett antal genomgå en välbehövlig förnyelse. Vi fastställer årligen en plan för att säkerställa att våra publikationer är uppdaterade och i den planen ingår de skrifter som behöver ses över. Förutom att medlemmar och andra inbjuds att lämna synpunkter i en remissrunda sker ofta en förankring med utvalda medlemmar och medlemsgrupperingar för att kvalitetssäkra innehållet inför färdigställandet av en ny eller reviderad publikation. Dessutom genomförs också ofta seminarier kring förslaget till ny eller reviderad publikation.

Under 2023 arbetar Svenskt Vattens kansli med en rad nya och reviderade publikationer. Arbetet genomförs i samråd med medlemmar och andra instanser för att förankra de uppdateringar som görs. Inför publicering arrangeras vanligen även seminarier där förslag till nya och reviderade skrivningar presenteras. Här presenterar vi årets uppdateringsarbete med publikationer. 

Publikationerna finns efter omarbetning för köp eller gratis nedladdning i Vattenbokhandeln.