Stoppade skattebefrielser för biogas och biogasol - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Stoppade skattebefrielser för biogas och biogasol

EU-kommissionens beslut om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol ogiltigförklaras genom en dom från EU-domstolen. Domstolens bedömning är att kommissionen brustit i handläggningen i samband med beslutet. De omedelbara konsekvenserna blir att Skatteverket inte längre kommer att bevilja skattebefrielse för biogas och biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle. Dessutom inleds nu en formell granskning av stödordningarna i kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Sveriges skattebefrielser för biogas och biogasol under åren 2021–2030 godkändes av EU-kommissionen under sommaren 2020. Samma höst väckte det tyska företaget Landwärme GmbH talan i tribunalen rörande godkännandet då ett formellt granskningsförfarande saknades för beslutet. Tribunalen dömde till Landwärmes fördel och beslutet vann laga kraft den 21 februari. Detta innebär att skattebefrielser för biogas och biogasol upphör. Skatteverket undersöker om domen även innebär att tidigare avdrag och återbetalningar ska återkrävas.

EU-kommissionen kommer att inleda en formell granskning i syfte att få nya godkännanden på plats. Både Energigas Sverige och den svenska regeringen arbetar aktivt med frågan för att få nya skattebefrielser på plats så snabbt som möjligt.