Förre riksdagsledamoten Pyry Niemi blir Public Affairs-ansvarig hos Svenskt Vatten - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Förre riksdagsledamoten Pyry Niemi blir Public Affairs-ansvarig hos Svenskt Vatten

Svenskt Vattens Public Affairs-arbete får förstärkning i form av den tidigare riksdagsledamoten Pyry Niemi. Förutom sina tolv år i riksdagen finns en bred arbetslivserfarenhet och ideella uppdrag på hans CV. Nu kommer han att arbeta för en ökad synlighet för VA-frågorna, och för att underlätta för sina nya kollegor.

– Nätverkande är väldigt viktigt när branschens synlighet behöver öka. Jag räknar med att kunna öppna dörrar för Svenskt Vattens medarbetare, berättar Pyry.

Pyry beskriver sig själv som invandrare. Hans föräldrar lämnade Finland för att flytta till Sverige och Sandviken och arbeten på Sandvik 1970, när Pyry var 5 år.

- Fast själv tycker jag att jag är ganska väl integrerad nu, säger han. 

Det är en person som inte drar sig för att formulera sig med humor och ibland även drastiskt, ofta med lätt ironi och självdistans. Efter tolv år som ledamot i Sveriges riksdag, varav de två sista som ordförande i EU-nämnden, är det svårt att inte hålla med.

Efter uppväxten i Sandviken blev det värnplikt som kompanibefäl i Östersund och Kristinehamn. Därefter studier i Stockholm. Först en Filosofie kandidatexamen på Samhällsplanerarlinjen och därefter en Master of Social Science, (fil.mag.) Kulturgeografi/demografi, båda vid Stockholms universitet.

Efter studierna har Pyrys CV fyllts på med en mängd olika arbeten. Han har varit lärare, sysslat med försäljning och marknadsföring, varit VD, affärsutvecklingsdirektör och även delägare i ett bolag. Erfarenhet finns från både folkrörelser och offentlig liksom privat verksamhet inom flera områden, bland annat media och IT. Som alla f.d. heltidspolitiker började det politiska engagemanget som fritids- och deltidspolitiker. Erfarenhet finns från Solna stad, med bl. a. ordförandeuppdrag i Tekniska nämnden, Håbo kommun och landstinget i Uppsala län samt ett stort antal ideella uppdrag inom det socialdemokratiska partiet.

Pyry kom in i riksdagen 2010 och började då med 4 år i Miljö- och jordbruksutskottet (MJU). Därefter 6 år i Utrikesutskottet (UU) och sedan EU-nämnden. Det betyder att han sysslat med en mängd olika politiska perspektiv så som EU-frågor, landsbygdsfrågor, livsmedelsstrategi, gentekniknämnden men även säkerhetspolitik, tillväxtfrågor, Norden, Östersjön, Balkan, Ryssland samt varit ordförande för den svenska delegationen i Baltic sea parliamentary conference (BSPC) och ordförande i Utskottet för tillväxt och utveckling i Nordiska rådet.

Hur var åren i riksdagen?
- Man får fler perspektiv, ett större nätverk och mer kunskaper. Det har varit väldigt berikande att vara ledamot. Samtidigt var den senaste mandatperioden ganska kämpig. När mandatfördelningen är så jämn blir det lätt urvattnade kompromisser samtidigt som politikens riktning blir mindre förutsägbar. Det är bättre med starkare majoriteter.
- Riksdagen och riksdagsarbetet har moderniserats under dessa tolv år. Idag är det lättare att vara ledamot, stödet är bättre. Fast det hindrar inte att det fortfarande kan handla om hårt arbete.

Hur har det varit att hantera EU-frågorna?
- EU-frågorna är spännande även om direktiv ibland kan behöva justeringar så att det inte blir brister och försämringar. Det är t ex viktigt att inte avloppsdirektivet leder till försämringar i Sverige. Rent generellt är vattenperspektivet spännande eftersom förutsättningarna varierar så mycket över landet. Hela landet ska ha fungerande vattentjänster och investeringarna måste göras överallt.

Vad är din känsla, är VA-frågor på upp-eller nedgång när det gäller politiskt intresse?
- Kriser skapar ju alltid intresse, jag tänker t. ex. på skyfallet i Gävle förra året. Vattenfrågorna blir dessutom mer kritiska i en hotfull värld. Men eftersom VA-frågorna främst hanteras kommunalt så kan regeringens intresse bli lite ljumt. Det behövs en kraftsamling från regeringen för att stötta kommunerna för att investeringarna ska klaras av.

Hur kommer du ta dig an PA-frågorna hos Svenskt Vatten?
- Jag kommer att försöka träffa väldigt många personer och delta på relevanta seminarier och konferenser. Nätverkande är väldigt viktigt när branschens synlighet behöver öka. Jag räknar också med att kunna öppna dörrar här och där för Svenskt Vattens medarbetare.

Har du kvar inpasseringskortet till riksdagen?
- Ja, fast även fd. ledamöter behöver genomgå inpasseringskontrollen.

När börjar du?
- På torsdag den 26 januari.

Kortfakta
Namn: Pyry Niemi.
Yrke: F.d. riksdagsledamot. PA-ansvarig hos Svenskt Vatten.
Bosatt: i Bålsta, 2 vuxna barn och en närbo.
Intressen: Idrott och politik. Håller på Liverpool och Blåvitt i fotboll. För bandy gäller Sandviken.