Blå ekonomi i fokus på Östersjödagen - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Blå ekonomi i fokus på Östersjödagen

Den 31 augusti uppmärksammades Östersjödagen i syfte att både fira havet och lyfta konkreta åtgärder som kan vidtas för ett friskare Östersjön. Ett av arrangemangen var konferensen Baltic Sea Solutions med fokus på den blå ekonomin som hölls på Mannheimer Swartling. Där medverkade Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm och han påtalade vikten av en nationell färdplan.

- Vikten av att uppmärksamma Östersjön och hur den blå ekonomin utgör en motor för samhällsutvecklingen kan inte underskattas. I detta sammanhang blir behovet av nationell färdplan för svensk vattenförsörjning helt central, säger Pär.

Östersjön är känt som ett av världens mest förorenade innanhav. Övergödning, miljögifter, ohållbart fiske och inte minst klimatförändringar utgör alla hot mot detta känsliga ekosystem. Under Östersjödagen, som arrangeras årligen den sista torsdagen i augusti, hölls av den anledningen konferensen Baltic Sea Solutions där aktörer med visionen att belysa och främja konkreta åtgärder och lösningar medverkade. Svenskt Vatten medverkade genom Pär Dalhielm som en av talarna vid eventet.

- Inom VA-branschen arbetar vi dagligen för att säkra vattenförsörjningen och förbättra reningen. Här måste vi involvera och kroka arm med andra sektorer såsom bank, finans och näringsliv. Samhället har behoven, näringslivet kan bidra med innovativa lösningar och finanssektorn med kapital. Förutom detta behövs ett politiskt ledarskap som pekar riktningen, här menar vi att en blå färdplan kan skapa riktning och lösgöra kraften och potentialen. Något som då också gynnar en hel och hållbar samhällsutveckling, säger han.

Även Dagens Industri uppmärksammade konferensen och den blå ekonomins potential.