Beslut om fem nya SVU-projekt - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om fem nya SVU-projekt

Under SVU-kommitténs möte den 2 maj togs beslut om finansiering av fem nya SVU-projekt. Bland de beslutade projekten finns ämnesområden som förekomst och avskiljning av PFAS, vattenverksslams påverkan på drift av reningsverk, möjligheter för dricksvattensystemet att bidra till effektbalansering, allmänhetens kunskap om dricksvattenförsörjningen, samt effektivare nyttjande av organiskt material i avloppsvatten genom förfiltrering och slamhydrolys. Samtliga projekt kommer att löpa till 2024 eller 2025.

Genom Svenskt Vatten Utveckling (SVU) finansieras främst tillämpad forskning och utveckling som är av intresse för Svenskt Vattens medlemmar. Målet är att främja utvecklingen av ny kunskap inom områdets alla delar, stödja branschens behov av kompetensförsörjning samt se till att framtagen kunskap sprids. Nu har fem nya projekt beviljats medel via SVU. De aktuella projekten är 23-102 Förekomst och avskiljning av PFAS på svenska reningsverk, 23-103 Hantering av vattenverksslam och dess reningsverksaspekter, 23-104 Dricksvattensystemets möjliga bidrag till stadens elförsörjning, 23-105 Kunskap, attityder och värdering av dricksvatten, och 23-106 Effektivare nyttjande av organiskt material i avloppsvatten. Projekten löper antingen till 2024 eller 2025.