Ändringar i förordningen om allmänna vattentjänster - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Ändringar i förordningen om allmänna vattentjänster

Havs- och vattenmyndigheten får i uppgift att ge tillsynsvägledning enligt ändringar i förordningen om allmänna vattentjänster.

Ändringen har sin bakgrund i förslagen i utredningen Vägar till hållbara vattentjänster, SOU 2018:34, och den ändring i 6 § vattentjänstlagen om en flexiblare behovsbedömning som trädde i kraft den 1 januari i år. Havs- och vattenmyndigheten blir nu tillsynsvägledande myndighet och ska ge länsstyrelserna vägledning i deras arbete med tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster enligt 6 § vattentjänstlagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli i år.

SFS2023-195.pdf