Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolicy

Svenskt Vatten är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och här hittar du vår miljöpolicy.

Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och människor ska ha tillgång till långsiktigt hållbara [1] vattentjänster.

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna[2]. I syfte att nå visionen ovan ska Svenskt Vatten med spetskompetens: 

  • Aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang
  • Bidra till medlemmarnas utveckling. 

Det är en självklarhet att Svenskt Vatten ska följa lagar och krav. Därutöver ska Svenskt Vatten företräda medlemmarna när det gäller:

  • Utveckling av lagar och krav
  • Utveckling av myndigheters tillämpning och tillsyn

 [1] Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås.

[2] Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund).