Miljöpolicy - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolicy

Svenskt Vatten är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och här hittar du vår miljöpolicy.

Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav.

Strategiskt mål 2026 – Den starka VA-organisationen (1)
År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt stärkt sin förmåga att:

  • Leverera hållbara (2), kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
  • Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Det är en självklarhet att Svenskt Vatten ska följa lagar och krav
Därutöver ska Svenskt Vatten företräda medlemmarna när det gäller:

  •  utveckling av lagar och krav
  •  utveckling av myndigheters tillämpning och tillsyn.
     

[1] Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund).

 [2] Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås.