Hoppa till huvudinnehåll

Miljöpolicy

Svenskt Vatten är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och här hittar du vår miljöpolicy.

Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav.

Strategiskt mål 2026 – Den starka VA-organisationen (1)
År 2026 har Sveriges VA-organisationer väsentligt stärkt sin förmåga att:

  • Leverera hållbara (2), kostnadseffektiva och säkra vattentjänster
  • Bidra i samhällsplanering och klimatanpassning
  • Vara en attraktiv arbetsgivare

Det är en självklarhet att Svenskt Vatten ska följa lagar och krav
Därutöver ska Svenskt Vatten företräda medlemmarna när det gäller:

  •  utveckling av lagar och krav
  •  utveckling av myndigheters tillämpning och tillsyn.
     

[1] Med VA-organisationer menas den organisation (förvaltning, bolag eller kommunalförbund) som har kommunfullmäktiges uppdrag att sköta VA-verksamheten. En VA-organisation kan ansvara för en kommun (i förvaltnings eller bolagsform) eller flera kommuner (kommunalt bolag eller kommunalförbund).

 [2] Med hållbarhet menas att såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet uppnås.