VA-ReservdelsAkuten (VARA) - Svenskt Vatten Hoppa till huvudinnehåll

VA-ReservdelsAkuten (VARA)

VA-ReservdelsAkuten (VARA) är en samarbetsyta öppen för samtliga svenska VA-organisationer. Syftet med VARA är att kunna skicka ut frågor vid akut behov av reservdelar som är nödvändiga för att klara VA-driften. Samverkansytan ingår i WIS, MSB:s portal för civil beredskap och har sitt ursprung i ett projekt som drevs av Livsmedelsverket. Svenskt Vatten är huvudman för VARA och det är kostnadsfritt att ansluta sig.

VA-ReservdelsAkuten (VARA) är en samverkansyta inom MBS:s system för hantering av krisinformation WIS. WIS finansieras av staten och det kostar inget för kommuner och andra offentliga aktörer att ansluta sig till systemet. Syftet med samverkansytan är att kunna skicka ut frågor vid akut behov av reservdelar som är nödvändiga för att klara VA-driften. Det kan gälla reservdelar till utrustning som används på vattenverk, avloppsreningsverk eller på ledningsnäten. VARA ska användas när behovet av reservdelar inte kan uppfyllas av ordinarie leverantörer, exempelvis när det är för långa leveranstider eller om delarna utgått ur sortimentet.

Om man redan är användare i WIS är det enkelt att få tillgång till ytan. För en ny användare finns det några steg att gå igenom. Bifogat bakgrundsmaterial och instruktioner beskriver hur det går till att ansluta sig till VARA. På Svenskt Vatten har vi ingen högre behörighet än andra användare av system och små möjligheter att ge användarsupport men MSB:s support kan hjälpa till. Anslutning till systemet är kostnadsfritt. 

Support: 

010-240 43 00

wis@msb.se

Hur VARA ska användas

Innan anslutningen till samverkansytan är det av stor vikt att tänka igenom hur systemet ska användas. Exempelvis bör det beslutas kring vem i organisationen som har mandat att skicka ut förfrågningar vid akut behov av reservdelar. Det bör vara någon som har tillräcklig överblick för att kunna avgöra att alla andra sätt att få tag på reservdelen har undersökts, att det inte går att ställa om driften och att bristen på reservdelen kommer få allvarliga konsekvenser.

Ni behöver också fundera på vem i organisationen som ska ha rätt att besluta om när man kan låna ut en reservdel. Det finns inget som hindrar att det är flera i samma organisation som är ansluta till samarbetsytan men man måste vara beredd på att alla som är upplagda som användare får alla frågor som ställs via VARA. Kom ihåg att varje VA-organisation är unik och det kan därför vara olika roller och olika antal användare beroende på hur din organisation ser ut.